top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-23 Chúa biết lòng người


 Câu gốc: “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời” (Thi-thiên 139:23-24).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn nói về những người gian ác ra sao? Hậu quả của những người gian ác là gì? Nhận biết Chúa biết rõ lòng người, bạn cần sống thế nào để không bị đoán phạt?


Vua Sa-lô-môn dạy con cái mình phải cẩn thận với những người “vô lại,” “gian ác,” là những người có tâm địa độc ác, dối trá. Những người này đã khéo che đậy tội lỗi mình qua những hình thức khác nhau nhằm đánh lừa những người khác. Miệng của họ nói lời giả dối nhằm lừa gạt người (câu 12), mắt thì “liếc” ngang liếc dọc (câu 13), dùng tay, chân để ra dấu nhằm lén lút thực hiện những điều sai trái. Những người gian ác này lòng đầy sự “gian tà” và toan tính những mưu thâm chước độc với mục đích “gieo sự tranh cạnh” (câu 14), gây bất hòa, phá hoại các mối quan hệ tốt đẹp trong cộng đồng và cá nhân vì lợi ích riêng của họ. Những người gian ác này dù có thể lừa được con người, qua mặt luật pháp của thế gian, nhưng không thể thoát được sự hình phạt từ Chúa. Những tai họa vô phương cứu chữa sẽ giáng trên chúng thình lình, bất cứ lúc nào mà chúng không ngờ được (câu 15).


Đây cũng là kinh nghiệm của người xưa: “Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người.” Đã có bao người vì danh lợi mà thay lòng đổi dạ, tâm địa trở nên xấu xa. Vì con người hoặc pháp luật thường chỉ đánh giá hay hình phạt con người qua hành động bên ngoài nên nhiều người đã xem thường những tội lỗi kín giấu bên trong. Nhiều người đã cậy vào sự khôn lanh, tiền tài, thế lực để bày mưu tính kế lừa gạt người, né tránh pháp luật. Nhưng họ quên rằng Đức Chúa Trời Toàn Tri, “Ông Trời” luôn biết rõ lòng người, biết rõ những tội lỗi kín giấu từ trong sâu thẳm tấm lòng mỗi người. Những tội ác dù bằng hành động hay trong tư tưởng, dù công khai hay kín giấu đều không thể thoát được hình phạt của Đấng Chí Cao.


Không ai trong chúng ta là hoàn hảo, mỗi người đều có những lầm lỗi, “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Nhưng đừng vì danh lợi mà làm cho lương tâm của chúng ta chai lì trong tội lỗi. Chúng ta hãy noi gương Vua Đa-vít xin Chúa Thánh Linh chỉ cho chúng ta những điều sai trật trong tư tưởng, trong lòng, hầu giúp chúng ta biết ăn năn, thay đổi cách sống để hưởng được sự sống đời đời Chúa ban cho. Thử suy nghĩ: Lừa người để được những lợi ích tạm bợ trên đời này mà phải chịu đoán phạt chẳng những trong đời này và cả trong đời sau nữa thì có đáng không?


Bạn có ăn năn với Chúa về những tội lỗi kín giấu dù mọi người không biết không?


Tạ ơn Chúa đã cứu chuộc con. Xin Chúa chỉ dạy cho con thấy những tội lỗi từ trong tư tưởng để con kịp thời ăn năn. Xin cho lòng con luôn hướng về Chúa và hướng đến những việc có giá trị đời đời để con sống ngay thật với người khác.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


69 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page