top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-23 Sự vinh quang của Chúa hiện ra

Updated: Aug 23, 2023


 

Câu gốc: “Áng mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm” (câu 34).


Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì xảy ra khi ông Môi-se dựng xong đền tạm? Sự kiện này có ý nghĩa gì đối với người Ít-ra-ên? Bài học này giúp bạn nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? Bạn quyết định thưa với Chúa điều gì?


Sau khi ông Môi-se dựng xong đền tạm, có áng mây kéo đến bao phủ hội mạc, và vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm (câu 34-35). Người Ít-ra-ên nức lòng mừng rỡ vì nhìn thấy sự hiện diện vinh quang của Chúa ở giữa họ. Họ vui mừng vì công trình họ đồng tâm xây dựng trong thời gian qua được Chúa vui nhậm. Họ càng vui mừng vì mối liên hệ giữa họ và Đức Chúa Trời không hề thay đổi sau những lần họ phạm tội chống nghịch Ngài và đã thật lòng ăn năn. Đền tạm của Chúa sẽ là nơi nương náu an toàn của họ vì có Chúa là cơ nghiệp.


Một lần nữa, dân Chúa xác nhận chắc chắn rằng Đức Chúa Trời họ đang thờ phượng chính là Đấng Năng Quyền đã giải cứu họ ra khỏi Ai Cập. Từ ngày đầu tiên, trụ mây và trụ lửa đã thay phiên dẫn dắt dân chúng, trụ mây che bóng mát cho họ lúc ban ngày và trụ lửa sưởi ấm cho họ khi đêm về (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21-22). Họ đã từng nhìn thấy đám mây và lửa khói đó trên núi Si-na-i mỗi khi ông Môi-se lên núi gặp Chúa. Áng mây và trụ lửa giờ đây đang ngự trên đền tạm trước mặt họ (câu 38), sự hiện diện của Chúa thật rõ ràng! Trong hành trình tiếp theo, khi áng mây trên đền tạm ngự lên họ lập tức ra đi. Dân Chúa luôn sẵn sàng để đi theo sự dẫn dắt của Chúa (câu 37). Ngài sẽ chiến đấu cho họ, đưa họ vào vùng đất đượm sữa và mật như Ngài đã phán hứa cùng tổ phụ họ.


Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng là Đấng cực đại, oai nghi cả thể, Ngài ngự trên các tầng trời nhưng Ngài cũng là Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa yêu những con người bé nhỏ, bất toàn như chúng ta. Ngài quan tâm đến từng nhu cầu nhỏ nhất của con dân Ngài và ban cho đúng lúc. Trong mối tương giao mật thiết với Chúa, chúng ta có thể cảm nhận sự hiện diện sống động của Ngài trong cuộc đời mình. Chúng ta sẽ nghe được tiếng phán nhỏ nhẹ của Chúa khi cầu hỏi Ngài. Chúa hướng dẫn chúng ta qua Lời Chúa là Kinh Thánh. Ngoài ra, Đức Chúa Trời cũng bày tỏ chính Ngài cho chúng ta qua nhiều cách khác nhau. Ngài biết mọi điều đau buồn chúng ta đang đối diện và Ngài luôn sẵn lòng cứu giúp. Đức Thánh Linh sẽ cảnh cáo khi chúng ta mon men đến gần con đường lầm lạc và Ngài cũng sửa trị khi chúng ta phạm tội với Ngài. Chúa yêu bạn và tôi rất nhiều! Còn chúng ta thì sao?


Bạn có cảm nhận được tình Chúa yêu bạn, và bạn có luôn thưa với Chúa rằng bạn yêu Ngài không?


Lạy Chúa, có Chúa, con có tất cả; sự no đủ, an ninh, và hy vọng. Cảm tạ Cha thật nhiều, Em-ma-nu-ên! Nguyện trọn đời con sẽ chúc tụng Cha và bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page