top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-24 Chúa Giê-xu thật đã sống lại


 

Câu gốc: “Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo Lời Kinh Thánh” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Những ai đã được gặp Chúa Giê-xu Phục Sinh? Gặp Chúa Phục Sinh đã làm thay đổi đời sống Sứ đồ Phao-lô như thế nào? Ông dạy dỗ tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô lẽ đạo này với mục đích gì? Đời sống bạn thay đổi thế nào khi có Chúa Phục Sinh sống trong bạn?


Sự kiện Chúa Giê-xu đã phục sinh khải hoàn không phải là kết quả trí tưởng tượng của các sứ đồ khi có người cho rằng vì quá thất vọng về sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, hoài bảo được giải phóng và xây dựng một vương quốc mới không thực hiện được nên họ bịa ra chuyện Ngài phục sinh như một phương cách an ủi bản thân và những người đã đặt hy vọng nơi Ngài. Hoàn toàn không phải như thế. Nhưng Chúa Giê-xu thực sự đã phục sinh. Cảm xúc hoang mang, run sợ của các sứ đồ khi nhìn thấy ngôi mộ trống, khăn liệm vẫn còn trong đó và chính Chúa Giê-xu bằng xương bằng thịt đã hiện ra với họ (Lu-ca 24:39, Giăng 20:26). Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm người cùng một lúc (câu 6), và hai người đặc biệt được kể đến ở đây là ông Gia-cơ và Sứ đồ Phao-lô. Ông Gia-cơ là em trai cùng mẹ khác cha với Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 13:55), ông không tin Chúa Cứu Thế trước ngày Chúa phục sinh (Giăng 7:5) nhưng về sau đã tin Chúa, nhập vào nhóm các sứ đồ, và đã trở thành nhân vật nổi bật của Hội Thánh tại Giáo Hội Nghị ở Giê-ru-sa-lem (Công-vụ Các Sứ-đồ 15:13). Còn về Sứ đồ Phao-lô là người đã từng bức hại cách gay gắt những người tin theo Chúa Giê-xu (Công-vụ Các Sứ-đồ 9:1-9) cũng đã được gặp Chúa. Sự hoán cải của một người Pha-ri-si sùng đạo như ông Phao-lô nếu không phải quyền năng của Chúa Phục Sinh đã chinh phục đời sống ông thì không thể nào giải thích được sự kiện này một cách hợp lý.


Sự kiện Chúa Giê-xu chịu chết, chôn, và sống lại là sự thật và là nền tảng của Phúc Âm. Sứ đồ Phao-lô đã dạy dỗ các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô về lẽ đạo quan trọng này để củng cố và uốn nắn đức tin của họ, giúp họ sửa đổi lại đời sống và tinh thần phục vụ đúng đắn hơn.


Trải qua hơn hai ngàn năm, những nhân chứng sống trực tiếp gặp Chúa Phục Sinh đều đã yên nghỉ trong lòng đất chờ ngày Chúa Giê-xu tái lâm, nhưng không vì thế mà sự kiện vĩ đại này mất đi tính chân thực. Trái lại, sự kiện Chúa Giê-xu Phục Sinh vẫn luôn là trái tim của Phúc Âm bởi vì năng quyền Chúa Phục Sinh vẫn đang vận hành trong đời sống của những người tiếp nhận Phúc Âm. Đấng chúng ta tôn thờ không phải là một Chúa đã chết chỉ còn nắm xương tàn trong phần mộ nhưng Ngài hiện đang sống và sống trong mỗi chúng ta.


Bạn có luôn rao ra lẽ thật về sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ không?


Lạy Chúa Giê-xu là Đấng Sống và đang sống trong con. Tạ ơn Chúa vì tình yêu tuyệt vời của Ngài đã chết vì con và đã sống lại để ban cho con sức sống mới trong Ngài. Xin Ngài dùng đời sống đã được biến đổi của con để làm bằng chứng rao truyền sự chết và sự sống lại của Chúa cho nhiều người.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page