top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-24 Sống đẹp lòng Chúa


 

Câu gốc: “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích sống lớn nhất của Sứ đồ Phao-lô là gì? Vì sao ông nỗ lực để đạt mục đích đó? Vì sao Sứ đồ Phao-lô “tìm cách làm cho người ta đều tin”? Bạn được nhắc nhở phải sống và rao truyền Phúc Âm như thế nào?


Sứ đồ Phao-lô cho biết mục đích sống lớn nhất trong đời ông là dù sống hoặc chết đều làm vui lòng Đức Chúa Trời, vì vậy ông luôn nỗ lực để đạt được mục đích này. Ông khẳng định đến ngày chung cuộc, toàn bộ Cơ Đốc nhân “…thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (câu 10). Đây không phải là tòa để đoán phạt nhưng là để xét ban thưởng tùy công việc chúng ta đã làm. Chúng ta xây trên nền đã lập bằng vàng bạc hay cỏ khô rơm rạ, lửa của tòa án Đấng Christ sẽ chỉ ra (I Cô-rinh-tô 3:9-15).


Đó là việc xét ban thưởng của con dân Chúa, nhưng với những người không tin, Sứ đồ Phao-lô biết rằng Đức Chúa Trời luôn thành tín và Ngài là Đấng đáng kính sợ (câu 11a) nên ông và các cộng sự của ông luôn “…tìm cách làm cho người ta đều tin,” hay nói cách khác vì Sứ đồ Phao-lô biết chắc những người chưa tin đều phải đối diện với sự phán xét của Chúa trong ngày cuối cùng, nên ông mong muốn mọi người đều nhận biết Đức Chúa Giê-xu để “…được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24).


Ông còn cho biết mọi nỗ lực trong đời sống cũng như trong công tác rao truyền Phúc Âm của ông và các bạn cộng sự thì chính “…Đức Chúa Trời biết chúng tôi” (câu 11b). Có thể người không hiểu ông thì cho rằng ông đang “phô mình” hoặc “cuồng,” nhưng không, ông luôn sẵn lòng sống hết mình vì Chúa và công tác Ngài giao phó, hoàn toàn không phải làm để bày tỏ quyền lực trên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô như các giáo sư giả đã từng làm. Vì thế, ông ước ao rằng các tín hữu tại đây cũng nhận biết được điều đó, hầu cho chính họ sẽ làm chứng lại với những người có ý xấu nói vu cho ông là “những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài, mà không về sự trong lòng” (câu 12b).


Nếu Cơ Đốc nhân chỉ nghĩ đến bản thân, không sốt sắng rao giảng Tin Lành cho những người đang hư mất là sống ích kỷ. Xin Chúa cho chúng ta noi gương Sứ đồ Phao-lô, khi nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng đáng kính sợ thì chúng ta cần gìn giữ đời sống cho đẹp lòng Chúa và trung tín đem sự cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người.


Mục đích sống lớn nhất của bạn là gì?


Lạy Đấng Thành Tín, Công Bình, và đáng kính sợ! Xin giúp con luôn nhớ rằng con sẽ ứng hầu trước tòa án Đấng Christ trong ngày chung cuộc để những ngày còn sống trên đời tạm này con biết dọn lòng và sốt sắng rao giảng Phúc Âm cho nhiều người được biết và đón nhận ân sủng của Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page