top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-25 Tự tra xét - Tự kiểm chứng


 

Câu gốc: “Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu Cô-rinh-tô phải tự tra xét, tự kiểm chứng điều gì? Ông mong muốn gì từ nơi họ? Bạn tự tra xét và tự kiểm chứng đức tin nơi Chúa của mình như thế nào?


Anh em còn ở trong đức tin chăng? Đây là điều Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở mỗi tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô cần tra xét. Anh em không nhận biết rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đang ở trong anh em sao? Mỗi người hãy tự kiểm chứng mình đi! (câu 5). Nếu đức tin nơi Chúa Giê-xu vẫn còn trong anh em thì chính anh em cũng sẽ nhận biết Sứ đồ Phao-lô “chẳng đáng bị bỏ” như họ (câu 6), vì đức tin của họ là do Sứ đồ Phao-lô truyền dạy như ông đã từng bày tỏ tâm tư của mình xem họ là “…bức thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời Hằng Sống,…” (II Cô-rinh-tô 3:1-3).


Viết thư nhắc nhở các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô như vậy, nhất là với những người đã phạm tội không chịu ăn năn mà còn thắc mắc về thẩm quyền của Sứ đồ Phao-lô, ông chỉ muốn hướng đến một mục đích là giúp các tín hữu nơi đây từ bỏ các việc gian ác, làm điều thiện và có nếp sống xứng đáng với niềm tin của mình nơi Chúa Giê-xu. Được như thế thì dù mọi người có nghĩ rằng Sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng công của ông không đạt tiêu chuẩn, đáng bị bỏ đi nữa cũng không sao. Điều quan trọng ông mong muốn là các tín hữu phạm tội biết ăn năn để Hội Thánh được trong sạch, tinh tuyền, cùng nhau giữ vững đức tin trong Chúa Giê-xu Christ, không một ai đáng bị bỏ.


Các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô thay vì tự xét thì lại tra xét nhau gây nên chia rẽ, nhiều người nghe theo các giáo lý sai lạc của tà giáo và dung dưỡng tội lỗi… Trước những sự việc đáng buồn đó, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở họ hãy tự tra xét và kiểm chứng bản thân, nếu không ông sẽ đến “thuận theo lẽ thật” thi hành kỷ luật nặng (câu 8).


Chúng ta vẫn thường tra xét, phê phán người khác hơn là tự tra xét và tự kiểm chứng mình còn giữ vững đức tin nơi Chúa không, Đức Thánh Linh có còn làm chủ đời sống chúng ta và sinh ra bông trái Thánh Linh không? Khi mỗi chúng ta căn cứ trên nền tảng Lời Chúa để tự tra xét đức tin nơi Chúa và tự kiểm chứng nếp sống đạo của mình thì chúng ta sẽ cẩn trọng gìn giữ đời sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời, và mỗi người sẽ cùng nhau góp phần gây dựng, phát triển Hội Thánh.


Bạn thấy có điều gì cần sửa đổi sau khi tra xét và kiểm chứng đức tin của bạn không?


Tạ ơn Chúa thánh khiết và cao quý nhưng vì yêu thương con đã vui lòng đến trần gian, vui ngự trong đời sống hèn mọn của con. Xin giúp con ý thức điều cao quý này để đeo đuổi nếp sống thánh khiết, xứng đáng với ơn Ngài ban cho.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

26 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page