top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-26 Tâm tình người phục vụ chân chính


 

Câu gốc: “Dù chúng tôi yếu đuối, miễn là anh em được mạnh mẽ thì chúng tôi cũng vui mừng; và điều chúng tôi cầu xin, ấy là cho anh em được nên trọn vẹn” (câu 9).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô mong muốn các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô đạt đến những điều nào? Tâm tình phục vụ của ông ra sao? Bạn học được gì về tâm tình của người phục vụ Chúa chân chính?


Trong những lời cuối thư, Sứ đồ Phao-lô tiếp tục bày tỏ tâm chí của ông với ước mong các tín hữu Cô-rinh-tô hiểu rằng cho dù ông có bị xem là yếu đuối đi nữa, nhưng khi nhìn thấy tâm linh họ mạnh mẽ, đức tin vững vàng, bươn đến đời sống thánh khiết, trọn lành thì ông hết sức vui mừng (câu 9). Sở dĩ ông gửi thư này đến trước cho họ là vì ông muốn giúp những người sai phạm nhận biết tội lỗi mình và ăn năn, để khi ông đến gặp mặt họ thì ông “…không dùng thẳng phép, theo quyền Chúa ban cho tôi, để gây dựng chứ không phải để hủy diệt” (câu 10b). Sứ đồ Phao-lô xác định mọi thẩm quyền Chúa ban trong Hội Thánh là để phục vụ và gây dựng thân thể Chúa chứ không phải lợi dụng uy quyền để loại trừ nhau.


Tâm tình phục vụ Chúa của Sứ đồ Phao-lô thật đáng cho chúng ta học tập. Mặc dù các tín hữu Cô-rinh-tô có nhiều lời vu khống ông nhưng ông vẫn luôn cưu mang làm sao cho đời sống tâm linh của họ tăng trưởng, ông trăn trở trong tâm tình của một người phục vụ Chúa sẵn lòng yêu thương và làm đầy tớ anh em (II Cô-rinh-tô 4:5). Ông sẵn sàng hy sinh chính mình vì con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, miễn sao tâm linh của họ được tăng trưởng thì cho dù ông có bị vu oan, hay bị xem như đáng bị bỏ, hoặc yếu đuối cũng chẳng là điều ông quan tâm (câu 7, 9). Người phục vụ Chúa chân chính luôn sẵn sàng đặt lợi ích của người khác hơn lợi ích của chính mình. Đó chính là tâm tình của Chúa Giê-xu khi Ngài đến thế gian (Mác 10:45).


Và cuối cùng, ông nài khuyên các tín hữu hãy “theo đến sự trọn lành,” nghĩa là đời sống tâm thần, linh hồn, thể xác được thánh hóa hoàn toàn để sẵn sàng làm những việc thiện lành, không phục vụ cho điều ác nữa. Được như thế họ sẽ kinh nghiệm tình yêu thương và sự bình an từ Đức Chúa Trời ở cùng họ. Cuối thư, vị sứ đồ không quên cầu xin phước hạnh Chúa tuôn tràn trên họ qua lời cầu nguyện chúc phước, “Nguyền xin ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!”


Mỗi Cơ Đốc nhân đều được Chúa chuộc và kêu gọi làm đầy tớ Chúa để phục vụ trong một lãnh vực riêng biệt. Điều quan trọng không phải là lãnh vực lớn hay nhỏ, nhưng là tâm tình phục vụ thế nào. Hãy sẵn lòng phục vụ trong tinh thần của một đầy tớ như gương Chúa Giê-xu.


Bạn có sẵn lòng phục vụ Chúa với tâm tình của một đầy tớ không?


Cảm tạ Chúa đã cho con được làm đầy tớ phục vụ Ngài. Xin cho con luôn đặt nhu cầu và lợi ích của anh chị em lên trên lợi ích của con để con hết lòng phục vụ theo gương Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page