top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-26 Tội lỗi sinh ra sự chết


 Câu gốc: “Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sinh ra tội ác; tội ác đã trọn, sinh ra sự chết” (Gia-cơ 1:14-15).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít phạm tội đã gây ra hậu quả gì? Vì sao Chúa không bỏ qua tội lỗi của ông? Ông đã lựa chọn hình phạt nào? Vua Đa-vít đã cầu xin Chúa điều gì khi nhìn thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va? Bạn đã từng làm điều gì gây ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến người khác?


Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời và hậu quả của tội lỗi. Là Đấng thánh khiết, Đức Chúa Trời ghét tội lỗi nên Ngài không dung thứ tội lỗi. Vua Đa-vít phạm tội khi ông ra lệnh kiểm kê dân số theo sự kiêu ngạo của lòng ông khiến Đức Chúa Trời không hài lòng và người Ít-ra-ên bị hình phạt.


Vì sao người Ít-ra-ên phải chịu phạt vì tội của Vua Đa-vít? Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy ngày xưa tội lỗi của một cá nhân ảnh hưởng đến cả tập thể. Khi một cá nhân phạm tội, nhất là khi cá nhân đó là chủ gia đình hay lãnh đạo của đất nước thì sẽ làm cho những người trong gia đình hay đất nước của mình cũng phải liên đới chịu trách nhiệm. Ngày xưa, khi ông A-can phạm tội, cả Ít-ra-ên đã phải hứng chịu cơn giận của Đức Chúa Trời (Giô-suê 7:1), và cả nhà của ông cùng mọi vật thuộc về ông đều bị hủy diệt(Giô-suê 7:24-25). Do đó, khi Vua Đa-vít phạm tội, thì cả Ít-ra-ên phải chịu phạt. Cũng chính vì quan niệm này nên Vua Đa-vít đã cầu xin Đức Chúa Trời trừng phạt gia đình của ông thay vì trừng phạt dân Chúa (câu 17).


Ngày nay, dù Đức Chúa Trời đã phán rằng “linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4) và con cái không phải chịu phạt vì tội lỗi của cha, hay người dân không phải chịu phạt do tội lỗi của lãnh đạo, nhưng hậu quả của tội lỗi vẫn ảnh hưởng rất xấu đến những người chung quanh. Hậu quả của tội lỗi lúc nào cũng thật kinh khủng. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy tội lỗi của Vua Đa-vít đã khiến cho 70,000 người phải chết. Ngày nay, Cơ Đốc nhân phạm tội sẽ ảnh hưởng xấu đến đức tin của nhiều người chung quanh, đó có thể là người thân của mình hoặc con cái Chúa trong Hội Thánh. Chúng ta có thể khiến họ bị sụp đổ niềm tin, từ đó đi đến chỗ từ bỏ Chúa. Hoặc nếu là người chưa tin Chúa thì có thể khiến họ không tin Chúa nữa, họ không nhận được sự cứu rỗi và hậu quả sẽ là sự chết đời đời. Cơ Đốc nhân không tránh khỏi bị cám dỗ nhưng vẫn có thể nói không với cám dỗ. Xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa chống trả mọi cám dỗ có thể khiến cho mình phạm tội, đem lại ảnh hưởng tai hại cho người khác.


Đời sống của bạn đang gây ảnh hưởng xấu hay tốt cho những người chung quanh? Bạn có khiến cho linh hồn họ đi đến chỗ chết mất đời đời không?


Lạy Chúa, xin cho con ý thức được hậu quả đáng sợ của tội lỗi và xin giúp con sống theo ý Chúa để đời sống con có ảnh hưởng tốt đến những người chung quanh con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page