top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-27 Lời làm chứng của vua Sa-lô-môn


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm Lời Ngài phán” (câu 10a).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn tụ họp dân chúng lại để làm gì? Ông làm chứng về Chúa thành tín và yêu thương như thế nào? Ông chúc tụng Chúa vì lý do gì? Bạn thấy mình có những lý do gì để chúc tụng Chúa?


Trong ngày trọng đại của Lễ Cung Hiến Đền Thờ đầu tiên và nguy nga nhất trong lịch sử, Vua Sa-lô-môn đã tụ họp dân chúng và nói trước mặt thần dân trong nước về kinh nghiệm ông đã có được với Chúa. Ông muốn nói với họ rằng Ngài là một Đức Chúa Trời thành tín và đầy yêu thương. Ngài thành tín và yêu thương khi đem cả dân Chúa ra khỏi Ai Cập từ xa xưa. Ngài thành tín và yêu thương khi chọn Vua Đa-vít, người “vừa lòng” Ngài và “tuân theo mọi ý chỉ Ngài” (Công-vụ Các Sứ-đồ 13:22) để làm vua của họ. Ngài thành tín và yêu thương khi chọn Giê-ru-sa-lem để Danh Ngài ngự tại đó, để hiện diện giữa dân Chúa và để cho dân Chúa có thể đến kêu cầu Ngài. Ngài thành tín và yêu thương khi để cho Vua Sa-lô-môn được kế vị cha của ông mà “lên ngôi trị vì Ít-ra-ên, y như Đức Giê-hô-va đã hứa” và vì vậy Vua Sa-lô-môn mới có thể xây cất đền thờ cho Danh Ngài. Vua Sa-lô-môn biết rằng mọi sự ông và thần dân ông có được, từ đời sống kinh tế, chính trị ổn định cho đến ngôi vua ông đang trị vì, ngay cả việc ông được lựa chọn để cất đền thờ cho Danh Ngài, v.v… tất cả đều là bởi sự thành tín và tình yêu thương của Chúa. Vua Sô-lô-môn ý thức được mình còn rất trẻ (I Các Vua 3:7), lại được giao trọng trách xây một đền thờ khi trị vì mới được bốn năm (I Các Vua 6:1) và phải cần đến bảy năm để hoàn thành (I Các Vua 6:37). Nếu Chúa không giữ đất nước trong hòa bình, ban khôn ngoan, cùng sự tiếp trợ từ các vua lân bang (I Các Vua 5:4, 12) chắc hẳn ông không thể hoàn tất việc xây đền thờ nguy nga như vậy cho Chúa được. Do đó, ông đã làm chứng với dân chúng rằng: “Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán” (câu 10a) và dâng lời “ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên” vì “đã lấy tay Ngài mà làm cho thành lời hứa” (câu 4).


Qua lời làm chứng của Vua Sa-lô-môn chúng ta thấy đây thật sự là lời làm chứng của một người luôn nhận biết tình yêu thương và gìn giữ của Đức Chúa Trời dành cho dân tộc của ông cũng như cho gia tộc của ông và ngay chính bản thân ông. Vua Sa-lô-môn luôn nhìn thấy sự chăm sóc của Ngài cũng như sự thành tín của Ngài trong mọi sự và lòng ông luôn tràn đầy lòng biết ơn Chúa.


Mỗi chúng ta có kinh nghiệm tương tự như Vua Sa-lô-môn chưa? Nếu chưa, hãy cầu xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được cũng như nhận biết được sự thành tín của Chúa để mỗi chúng ta cũng làm chứng như Vua Sô-lô-môn trước mọi người rằng: Chúa đã làm thành lời Ngài hứa trong cuộc đời tôi.


Bạn đã nói với ai về những ơn phước Chúa ban cho mình?


Lạy Chúa, xin cho con nhận biết sự thành tín và yêu thương Ngài dành cho con, và làm chứng về những ơn phước của Ngài cho những người thân cũng như những người chung quanh con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page