top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-28 Chớ phạm tội tà dâm


 Câu gốc: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm”(câu 14).


Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là tội tà dâm? Chúa Giê-xu định nghĩa tội tà dâm như thế nào? Điều răn này áp dụng cho những ai? Bạn cần làm gì để tránh xa tội lỗi này?


Điều răn thứ bảy bảo vệ tính thiêng liêng trong mối quan hệ hôn nhân. Sáng Thế Ký chương 1 và 2 cho biết chính Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho người nam và người nữ đầu tiên. Ngài ban phước cho hôn nhân của họ và ban cho họ mệnh lệnh sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy đất. Ông A-đam và vợ ăn ở với nhau, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn vì họ được bao phủ bởi vinh quang của Đức Chúa Trời.


Trong Cựu Ước, tội tà dâm bị xem là đại ác, chống nghịch lại Chúa (Sáng Thế Ký 39:9). Người phạm tội tà dâm sẽ bị tử hình (Lê-vi Ký 20:10). Sứ đồ Phao-lô cũng đề cập tính nghiêm trọng của tội tà dâm là tội phạm đến chính thân thể mình (I Cô-rinh-tô 6:18). Vậy bất kỳ hai người nào không ở trong giao ước hôn nhân Chúa đã thiết lập mà ăn nằm với nhau thì phạm tội tà dâm trước mặt Chúa.


Chúa Giê-xu dạy: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:27-28). Người ta phạm tội tà dâm ngay khi có ý tưởng tà dâm. Khi bị cám dỗ bởi dục vọng lôi cuốn, những ác tưởng trong lòng sẽ thai nghén ra hành động (Gia-cơ 1:14-15). Vua Đa-vít là người kính sợ Chúa nhưng từ một thoáng nhìn bà Bát-sê-ba đang tắm đã dẫn đến tội tà dâm và giết người (II Sa-mu-ên 11:2-17).


Con người ngày càng sống buông thả theo dục vọng xác thịt, phạm tội tà dâm qua nhiều hình thức: ngoại tình (quan hệ tình dục giữa một người đã lập gia đình với một người không phải là vợ hoặc chồng của mình), gian dâm (quan hệ tình dục trước hôn nhân), mua bán dâm, đồng tính luyến ái, loạn luân v.v… Kinh Thánh cho biết: Tất cả những người phạm tội tà dâm không được dự phần cơ nghiệp của Nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:5). Vậy điều răn này cảnh báo cho cả người đã lập gia đình lẫn người còn độc thân. Mọi người đều có thể phạm tội hoặc có nguy cơ phạm tội tà dâm. Chúng ta cần nhờ cậy Chúa để diệt ngay mầm mống tà dâm khi còn trong tư tưởng. Mỗi người phải kính sợ Chúa mà trân quý người phối ngẫu, xây dựng hôn nhân vững mạnh trong Chúa, lập tức ăn năn với Chúa và người phối ngẫu của mình nếu đã trót phạm tội tà dâm. Vua Đa-vít đã ăn năn thống hối với Chúa, “Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu” (Thi-thiên 51:17).


Bạn có nuôi những ý tưởng tà dâm nào trong lòng không? Bạn làm gì để đẩy chúng ra khỏi?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con về những tư tưởng tà dâm trong quá khứ. Xin giúp con nhận biết Chúa thánh khiết ngự trong đời sống con để con luôn chung thủy, và kinh nghiệm phước hạnh, bình an với Chúa và người phối ngẫu của con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


241 views

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page