top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-28 Lòng vô tín và định kiến


 

Câu gốc: “Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm. Song Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dể mà thôi” (câu 57).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì khi trở về quê hương Na-xa-rét? Thái độ của người Na-xa-rét với Ngài như thế nào? Tại sao họ vì cớ Chúa mà vấp phạm? Làm thế nào để có thể kinh nghiệm quyền năng Chúa?


Sau khi giảng những ví dụ về Nước Trời, Chúa Giê-xu rời Ca-bê-na-um trở về Na-xa-rét quê hương của Ngài sau hơn một năm bị người Na-xa-rét từ chối và đòi tấn công Ngài (Lu-ca 4:16-29). Như thường lệ, Chúa vào nhà hội nhóm lại và dạy dỗ. Hai điều người Na-xa-rét kinh ngạc về Chúa Giê-xu là lời nói khôn ngoan và những phép lạ Ngài đã làm cho thấy dân thành Na-xa-rét biết rõ những điều Chúa Giê-xu dạy và những phép lạ Ngài làm trong hơn một năm qua. Tuy nhiên, họ vẫn không nhận ra Chúa Giê-xu chính là Đấng Mết-si-a mà toàn dân đang mong đợi và không tin Ngài. Điều cản trở dân thành Na-xa-rét xưng nhận Chúa Giê-xu là vì họ quá quen thuộc với Ngài, họ biết rõ Ngài đã lớn lên ở giữa vòng họ thế nào, họ biết rõ về gia đình, anh chị em, và nhiều điều liên quan đến Chúa, nên đối với họ, Ngài chỉ là một con người bình thường như họ.


Dân thành Na-xa-rét đã vấp phạm vì cớ lòng vô tín, nên họ không nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a và không tin Ngài nhưng họ cũng không thể lý giải “Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy như vậy?” (câu 56). Chúa Giê-xu trích dẫn một câu tục ngữ nổi tiếng “Đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dể mà thôi” (câu 57) để nói lên rào cản lớn nhất của người Na-xa-rét khiến họ không nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a, đó chính là “định kiến”. Họ không thể chấp nhận một người mà mình biết từ khi còn thơ ấu, giờ đây là một Ra-bi nổi tiếng và những điều Chúa Giê-xu dạy cùng những phép lạ Ngài đã làm bày tỏ Ngài chính là Đấng Mết-si-a Cựu Ước đã nói đến. Chính vì sự cứng lòng và vô tín của người Na-xa-rét nên Chúa Giê-xu “...không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin” (câu 58).


Có hai điều nhắc nhở: Thứ nhất, định kiến về một người khiến chúng ta không thấy sự thay đổi cũng như không nhận ra được quyền năng Chúa đang vận hành trong người đó. Thứ hai, chúng ta nhận biết rằng không phải Chúa không có khả năng làm phép lạ tại Na-xa-rét nhưng vì dân chúng không có lòng tin vào những phép lạ của Chúa Giê-xu. Lòng vô tín khiến chúng ta không nhận được những phép lạ Chúa làm trong đời sống mình. Nếu muốn kinh nghiệm quyền năng lạ lùng của Chúa trong đời sống mình, chúng ta phải có lòng tin nơi Chúa và dẹp bỏ định kiến trong chính mình. Hãy học Lời Chúa mỗi ngày để tăng trưởng trong đức tin và trong sự nhận biết Chúa nhiều hơn.


Bạn có kinh nghiệm quyền năng lạ lùng của Chúa trong đời sống không?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin cậy và phó thác đời sống con cho Ngài để con kinh nghiệm quyền năng của Chúa làm cho cuộc đời con; xin giúp con dẹp bỏ định kiến để không nghi ngờ hay xem thường quyền năng của Chúa trên người khác.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

16 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page