top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-30 Đấng thi hành sự công bình


 

Nghe Audio


Câu gốc: “Hỡi gươm của Đức Giê-hô-va, còn bao lâu nữa mày yên nghỉ? Hãy trở vào vỏ mày, thôi đi, ở cho yên lặng. Khi Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho, thì mày yên nghỉ thế nào được ư?” (câu 6-7a).


Câu hỏi suy ngẫm: Những địa danh nào được kể trong phần Kinh Thánh này? Sự đoán phạt Đức Giê-hô-va dành cho người Phi-li-tin là gì? Vì sao họ phải bị đoán phạt? Bạn học được gì về quyền tể trị của Đức Chúa Trời qua sự đoán phạt này?


Tiếp theo lời đoán phạt cho Ai Cập là lời tiên tri về người Phi-li-tin, đất nước ở phía tây Ca-na-an. Hàng loạt địa danh được nhắc đến đều phải nhận sự đoán phạt rất nghiêm khắc từ Đức Giê-hô-va như Ga-xa, Ty-rơ, Si-đôn, cù lao Cáp-tô, Ách-ca-lôn. Những địa danh này nếu không phải là thành của người Phi-li-tin thì cũng là những nơi có liên quan đến người Phi-li-tin và Phê-ni-xi. Riêng Ga-xa được nhắc đến đầu tiên trong phần Kinh Thánh này là một trong năm thành của người Phi-li-tin (Giô-suê 13:3; I Sa-mu-ên 6:17), đây là chỗ ở của người A-na-kim, một giống người cao lớn lực lưỡng còn sót lại. Địa danh này thường được nhắc đến trong câu chuyện của Quan xét Sam-sôn, nơi người Phi-li-tin đang chiếm đóng.


Khi đối diện với “những luồng sóng từ phương bắc nhảy lên,” chỉ về đạo quân Ba-by-lôn, thì “…hết thảy dân cư trong đất đều than thở” (câu 2), biết sự nguy biến đang diễn ra rất gần nhưng “…kẻ làm cha chẳng xây lại xem con cái mình, vì tay mình yếu đuối” (câu 3). Đây thật sự là thảm cảnh bao trùm toàn bộ đất nước. Lời mô tả của Tiên tri Giê-rê-mi về xứ sở sau cơn đoán phạt thật kinh khủng và thảm sầu, “…Ga-xa đã trở nên trọc trọi; Ách-ca-lôn cùng các đồng bằng xung quanh đã ra hư không…”


Câu 6 đưa ra một câu hỏi, “Hỡi gươm của Đức Giê-hô-va, còn bao lâu nữa mầy yên nghỉ? Hãy trở vào vỏ mày, thôi đi, ở cho yên lặng.” Và câu 7 như một câu trả lời khẳng định Chúa sẽ làm thành mọi lời đoán phạt Ngài dành cho người Phi-li-tin, “Khi Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho, thì mày yên nghỉ thế nào được ư? Vì Ngài đã định nó nghịch cùng Ách-ca-lôn và bờ biển.”


Không phải tự nhiên mà người Phi-li-tin phải đón nhận hình phạt kinh khiếp như thế nhưng vì dân này đã đối xử rất tàn ác với tuyển dân Ít-ra-ên, bức hiếp dân Chúa, bắt họ phải đi làm phu tù và bán họ cho Ê-đôm, là điều đã được ký thuật trong sách A-mốt 1:6-8. Thật như điều Chúa đã hứa Ngài sẽ bảo hộ dân Chúa như con ngươi của mắt Ngài (Thi Thiên 17:8), sự an ninh tuyệt đối Chúa luôn dành cho những ai nương náu nơi bóng cánh toàn năng của Chúa. Ngày nay, chúng ta và Hội Thánh Chúa có thể đang đối diện với nhiều sự bất công, hà hiếp, nhưng hãy cứ vững lòng vì Đấng cầm quyền tể trị trên thế giới này luôn thi hành sự công bình theo thời điểm của Ngài. Trong ngày của Chúa, mọi người, mọi dân trên đất chắc chắn sẽ phải nhận lấy án phạt về những tội lỗi mình đã vi phạm.


Bạn nhận được sự khích lệ nào qua bài học này?


Tạ ơn Chúa về sự chăm sóc, bảo vệ Ngài dành cho những người yêu kính Ngài. Xin giúp con luôn yên nghỉ trong mọi Lời Ngài đã hứa cho dù hoàn cảnh có ra sao.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

25 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page