top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-30 Hòm bảng chứng


 

Câu gốc: “Họ sẽ làm cho Ta một đền thánh và Ta sẽ ở giữa họ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:8)


Câu hỏi suy ngẫm: Hòm Bảng Chứng sẽ được làm chi tiết như thế nào? Chất liệu, cấu trúc, và bảng chứng để ở trong cho biết gì về Đức Chúa Trời đối với dân Ngài? Bài học hôm nay nhắc bạn điều gì?


Đức Chúa Trời chỉ thị dân Chúa làm Hòm Bảng Chứng (còn được gọi là Hòm Giao Ước) rất chi tiết về cả kích thước, chất liệu, và cất giữ gì bên trong. Đó là một cái Hòm bằng gỗ si-tim, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang và bề cao bằng nhau là một thước rưỡi (một thước thời đó bằng khoảng 45.7cm), được bọc bằng vàng ròng cả mặt trong và mặt ngoài, đường viền chung quanh Hòm cũng làm bằng vàng. Phải đúc bốn khoen bằng vàng gắn vào bốn góc Hòm: hai khoen bên hông này, hai khoen bên hông kia, cùng làm hai cây đòn bằng gỗ cây si-tim bọc vàng; rồi xỏ đòn vào các khoen hai bên hông Hòm để khiêng Hòm. Đòn luôn ngữ trong khoen, không được rút ra (câu 10-15).


Si-tim là loại cây phát triển ở vùng đất cằn cỗi; gỗ si-tim rất cứng và chắc, có màu cam đất. Đây là loại vật liệu xây dựng quý nhất và thích hợp nhất để làm các thành phần chịu lực của ngôi nhà. Vàng là kim loại quý, biểu tượng của hoàng gia. Ngôi của Chúa ngự phải được làm bằng vàng ròng, không lẫn bạc hay các tạp kim khác. Những nguyên liệu quý giá với chất lượng thượng hạng được dùng làm Hòm bảng chứng, nơi Chúa sẽ ngự để phán cùng ông Môi-se. Điều này cho chúng ta thấy Chúa là Đấng vĩ đại và siêu việt, Ngài ngự nơi cao quý và sang trọng nhất.


Hòm Bảng Chứng có gắn bốn khoen vàng và hai cây đòn khiêng đặt cố định trong các khoen, hầu ngăn người ta trực tiếp chạm vào Hòm Bảng Chứng khi di chuyển. Vì Chúa thánh khiết tuyệt đối còn mọi người đều là tội nhân ô uế nên không ai được phép chạm đến nơi Chúa ngự. Cấu trúc của Hòm bảng chứng có khoen và đòn khiêng như vậy để dân Chúa có thể di chuyển Hòm theo họ khi đi từ nơi này đến nơi khác. Điều này cho thấy dù Chúa tuyệt đối thánh khiết nhưng Ngài vẫn luôn đồng hành với dân Ngài và ở giữa dân mà Ngài đã chọn.


Bên trong Hòm Bảng Chứng chứa một vật vô cùng quan trọng là bảng chứng. Bản chứng là hai bảng đá có viết Mười Điều Răn căn bản mà Chúa sẽ ban cho ông Môi-se sau đó (câu 16). Vậy giao ước giữa Đức Chúa Trời và tuyển dân Ít-ra-ên dựa trên luật pháp của Ngài, mà nền tảng của luật pháp Chúa là Mười Điều Răn căn bản. Trong giao ước này, dân Chúa phải tuyệt đối tuân giữ Mười Điều Răn và Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ là Vua ở giữa họ. Bài học nhắc chúng ta luôn tạ ơn Chúa vì ngày nay chúng ta được ở trong giao ước mới trong máu của Chúa Giê-xu. Hãy sống xứng đáng với ơn Chúa ban từng ngày.


Bạn có nhận biết Chúa thánh khiết hằng ở trong bạn không?


Cảm tạ Chúa vô cùng vì Chúa Chí Thánh bằng lòng chết thay đền tội cho con. Xin Chúa giữ con luôn ở trong giao ước mới trong máu Con Ngài, giúp con mỗi ngày suy tôn Chúa và trở nên giống Chúa hơn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page