top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-30 Những điều Đức Giê-hô-va ghê tởm


 Câu gốc: “Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ; kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác” (Thi-thiên 5:4-5).


Câu hỏi suy ngẫm: Những điều gì Đức Giê-hô-va ghê tởm và vì sao? Bạn có đang vướng vào điều nào trong những điều kể trên? Bạn cầu xin Chúa giúp bạn thay đổi điều gì?


Với ba câu ngắn ngủi, Vua Sa-lô-môn dạy con cái ông bảy điều Đức Giê-hô-va ghê tởm. Những điều Chúa “ghét” hay “gớm ghiếc” (câu 16), được ông sắp xếp để giúp con dễ nhớ. Năm điều đầu liên hệ đến những phần cơ thể: mắt, lưỡi, tay, lòng (tim), và chân. Hai điều còn lại liên hệ đến phẩm giá con người: làm chứng gian và gieo tranh cạnh.


Mắt là cửa ngõ của tâm hồn, “mắt kiêu ngạo” bày tỏ lòng kiêu ngạo, không kính sợ Chúa và không biết ơn Ngài. Lưỡi thay vì dùng để tôn vinh Chúa, nói lời yêu thương, công chính, thì người ác đã dùng “lưỡi dối trá,” nói lời dữ, lời không công chính. “Tay làm đổ huyết vô tội” nói lên những hành động tội lỗi, làm đổ máu người vô tội, xem rẻ mạng sống con người. “Lòng toan những mưu ác” nói đến những mưu tính xấu xa hướng về tội lỗi. Lòng người vì danh lợi mà toan tính điều bất nghĩa. “Chân vội vàng chạy đến sự ác” nói lên lòng ham mê cuồng nhiệt tìm cơ hội để làm điều sai trái. Họ tìm những kẻ hở của luật pháp để vi phạm, làm những việc bất lương và tìm sự khoái lạc trong tội lỗi. Và cuối cùng là những kẻ ác đã “làm chứng gian” và “gieo sự tranh cạnh.” Hai cụm từ này cho thấy hình ảnh một nhân chứng thiếu công minh trước tòa án. Điều người ác làm ở đây là tìm cách kết tội người vô tội, cố chia rẽ mối ràng buộc, yêu thương giữa những con người với nhau.


Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh Khiết, ghê tởm những việc làm của người ác. Đức Chúa Trời đã sáng tạo con người theo hình ảnh Ngài, nhưng họ đã dùng chính những phần cơ thể ấy vào mục đích tội lỗi. Qua bao thế hệ, Chúa luôn dạy cho con người sự công chính, thánh khiết, nhưng tận bên trong tấm lòng và tư tưởng của họ luôn hướng đến sự gian ác. Thay vì bênh vực cho người ngay, lẽ phải, họ lại thích thú làm những điều Chúa ghê tởm.


Lời Chúa phán: “Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa” (Thi-thiên 5:4b) và “đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi-thiên 1:6b). Qua Kinh Thánh, chúng ta sẽ học và biết được những sự dạy dỗ của Chúa, và Lời Ngài sẽ hướng chúng ta đến giá trị đời đời. Mỗi chúng ta phải xét lại chính mình, xem có những tội lỗi nào đã phạm với Chúa. Hãy ăn năn và lánh xa những điều Chúa ghê tởm, hết lòng học và làm theo những điều Chúa ưa thích. Hãy cầu nguyện thường xuyên, Chúa Thánh Linh sẽ giữ lòng và ý tưởng chúng ta trong Chúa.


Có những tội lỗi nào bạn vi phạm nhưng vẫn chưa ăn năn với Chúa không?


Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã tha thứ tội lỗi cho con. Xin Chúa Thánh Linh cáo trách và chỉ cho con thấy những lỗi lầm của con. Xin giúp con thêm nghị lực, và can đảm tránh xa những tội lỗi đó để con sống vui lòng Chúa mỗi ngày.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


58 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page