top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-01 Nhu mì

Updated: Sep 1, 2021


Ga-la-ti 5:22-26

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy” (câu 25).


Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên nghĩ gì khi Chúa Giê-xu giảng người nhu mì sẽ hưởng được đất? Mềm mại hay nhu mì trong Kinh Thánh có nghĩa là gì? Làm thế nào để có thể sống nhu mì?


Từ “pratēs” trong tiếng Hy Lạp được dịch là “mềm mại” trong Ga-la-ti 5:22, và dịch là “nhu mì” trong Ma-thi-ơ 5:5. Khi Chúa Giê-xu rao giảng “Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!” (Ma-thi-ơ 5:5) thì người Ít-ra-ên cảm thấy lời giảng này là không thực tế vì họ đang ở dưới ách nô lệ của La Mã. Đối với họ dùng bạo lực và quân sự còn không “hưởng được đất” thì nói chi đến mềm mại hay nhu mì! Có lẽ đối với nhiều người, cả trong thời Chúa Giê-xu và hiện tại, thì mềm mại hay nhu mì chỉ dành cho những người yếu đuối, an phận, không thích đối đầu với thách thức khó khăn, hay thậm chí là hèn nhát.


Trái với suy nghĩ như vậy, nhu mì trong Kinh Thánh trước nhất là từ ngữ để mô tả một người biết kiểm soát cảm xúc giận dữ của mình. Nhà giải kinh William Barclay nói rằng người nhu mì không giận dữ khi mình bị tổn thương nhưng giận khi người khác bị thiệt hại. Bên cạnh đó, nhu mì còn là từ ngữ dùng để chỉ một con thú đã thuần phục, đã được huấn luyện để tuân thủ mệnh lệnh và dây cương. Từ ngữ này mô tả một người lịch sự, quân bình, và lễ độ, một người không để những lời nói, hành động của mình gây ra những sai phạm hay làm tổn thương người khác.


Hơn thế nữa, từ ngữ nhu mì thường được Kinh Thánh sử dụng để biểu thị một thái độ khiêm tốn và tin cậy trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy về một phương diện, nhu mì là một đức tính theo chiều dọc giữa chúng ta với Chúa hơn là theo chiều ngang, nghĩa là một người nhu mì là người hạ mình xuống trước Đức Chúa Trời và nhận biết rằng cuộc đời mình đã được Đức Chúa Trời thương xót và biến đổi. Nói cách khác, nhu mì tương phản với kiêu ngạo, và trong sự nhu mì có sự khiêm nhường thật và bởi đó loại bỏ tất cả kiêu ngạo.


Như vậy, khác với suy nghĩ của nhiều người, nhu mì không có nghĩa là yếu đuối, không có tinh thần mạnh mẽ, biếng nhác, hay hèn nhát, nhưng là sự kết hợp của tinh thần tích cực, can đảm, và mạnh sức. Nhu mì đến từ sự nhận thức đúng đắn về Đức Chúa Trời, về chính mình, và bởi đó sản sinh ra phản ứng đúng đắn với những người chung quanh, ngay cả với những người đang làm tổn thương mình. Nhu mì là bông trái Thánh Linh, và bản tính tự nhiên của con người không thể có được đặc tính đạo đức, tốt lành, và đẹp đẽ này. Chúng ta chỉ có thể sống mềm mại, nhu mì khi đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá, nhờ Thánh Linh mà sống và bước theo Chúa Thánh Linh (câu 24-25).


Bạn có sống nhu mì, mềm mại theo đúng nghĩa trong Kinh Thánh chưa?


Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày giống Chúa hơn, phản ánh được bản tính tốt đẹp của Ngài qua đời sống con, và giúp bông trái nhu mì ngày càng lớn mạnh trong con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

39 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page