top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-02 Hết lòng phục vụ


 Câu gốc: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23).


Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh cho biết gì về hai vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin? Tâm tình của họ đối với công việc Chúa như thế nào? Sứ đồ Phao-lô nhắc đến họ ra sao? Tâm tình phục vụ Chúa và tha nhân của bạn thế nào?


Khi Sứ đồ Phao-lô đến Cô-rinh-tô, ông gặp hai vợ chồng tên là A-qui-la và Bê-rít-sin, là người Do Thái sống ở La Mã nhưng phải đến Cô-rinh-tô do lệnh của Vua Cơ-lốt. Do cùng làm nghề may trại nên họ sẵn sàng tiếp rước Sứ đồ Phao-lô ở lại nhà họ để vừa cùng làm việc, vừa có cơ hội giảng trong nhà hội về Đức Chúa Giê-xu Christ (câu 1-5). Chúng ta thấy tấm lòng rộng mở của cặp vợ chồng này. Họ tích cực góp phần vào công việc Chúa qua việc cho Sứ đồ Phao-lô ở lại trong nhà mình và cùng làm việc với nhau suốt một năm rưỡi (câu 11). Họ yêu mến Chúa và quý trọng người phục vụ Chúa, sẵn sàng dâng điều mình có cho công việc Chúa.


Sau đó, khi Sứ đồ Phao-lô rời thành Cô-rinh-tô để đi Sy-ri rồi đến thành Ê-phê-sô, ông bà cũng cùng đi với ông (câu 18a). Hai ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin đã có tấm lòng dấn thân hết mình vì công việc Chúa, hy sinh cuộc sống tại Cô-rinh-tô để đồng đi với Sứ đồ Phao-lô hầu có thể giúp đỡ ông trong hành trình truyền giáo tiếp theo.


Đến Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô để hai vợ chồng ở lại tại đó để tiếp tục lo công việc Chúa, trong khi ông lên đường đi giảng Phúc Âm ở nhiều nơi khác (câu 19). Tại Ê-phê-sô có một người tên là A-bô-lô rất sốt sắng giảng dạy về Chúa Giê-xu trong nhà hội. Thấy sự hiểu biết của ông còn giới hạn, ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin bèn đem ông về nhà mình và giải nghĩa rõ hơn về đạo Đức Chúa Trời (câu 24-26). Chúng ta càng thấy rõ tấm lòng của ông bà đối với việc rao giảng lẽ thật của Chúa. Có lẽ ông bà đã được học biết về Phúc Âm từ Sứ đồ Phao-lô trong suốt thời gian sống chung và làm việc. Giờ đây, ông bà đã “lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật” để góp ý và giúp cho việc giảng dạy của ông A-bô-lô được chính xác và hiệu quả hơn.


Với tinh thần dấn thân và tấm lòng sẵn sàng phục vụ của ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin, họ được Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong thư Rô-ma 16:3-4 một cách trân quý và biết ơn. Ông nói họ đã sẵn sàng “liều chết để cứu sự sống” ông. Cả Sứ đồ Phao-lô và các Hội Thánh Dân Ngoại đều biết ơn, vì nhờ họ mà Sứ đồ Phao-lô được an toàn để tiếp tục đi giảng đạo cho Dân Ngoại (Công-vụ Các Sứ-đồ 19).


Tấm gương phục vụ của ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin khích lệ chúng ta rất nhiều trong tinh thần phục vụ Chúa. Chúng ta hãy sẵn lòng hỗ trợ người phục vụ Chúa khi cần, hy sinh điều mình có cho công việc Chúa và dấn thân phục vụ Chúa và người khác hết lòng.


Tâm tình phục vụ của ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin thúc giục bạn điều gì?


Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng tận tụy và dấn thân vì công việc Chúa. Xin cho con luôn hết lòng phục vụ Chúa và người xung quanh để nhiều người biết Chúa.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


209 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page