top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-02 Người nhu mì


 

Câu gốc: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao là tín hữu mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của bông trái Thánh Linh? Làm sao để trở nên một người nhu mì? Bạn áp dụng những nguyên tắc này vào đời sống mỗi ngày ra sao?


Nhu mì không phải là bản tính tự nhiên của con người, mà là bông trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Nhu mì được ban cho qua ân sủng của Đức Chúa Trời và qua công việc của Chúa Thánh Linh. Nếu vẫn đi nhà thờ và đã nỗ lực nhiều mà vẫn không thấy bóng dáng của bông trái Thánh Linh thì hãy dừng lại để tra xét đức tin của mình. Nếu chưa thật sự tin nhận Chúa Giê-xu, chưa được tái sinh thì không bao giờ có thể sống nhu mì. Nhưng nếu đã là con Chúa thì để nhận được đặc tính quý giá này cũng phải cần hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời cách khiêm cung, nhận biết sự bất lực của mình, và cầu xin Chúa ban cho sự nhu mì.

Vì các Phước Lành trong Ma-thi-ơ chương 5 có liên hệ với nhau, do đó để có thể sở hữu phẩm tính nhu mì, chúng ta cần nhận ra tâm linh nghèo khó và khóc than cho tình trạng thuộc linh của mình. Một người không nhận ra tình trạng nghèo khó của tâm linh và khóc than thì sẽ cư xử cách không tử tế và nhu mì với người khác.


Nếu một người thường xuyên nóng giận, luôn phản ứng thái quá khi cho rằng người khác không tôn trọng hay làm tổn thương mình; nếu một người luôn xem mình là trung tâm và không quan tâm đến cảm xúc của những người chung quanh; nếu vẫn không chịu thừa nhận những hành động đó xuất phát từ tình trạng thuộc linh sa sút và yếu đuối của mình mà luôn biện minh hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác thì người đó sẽ không bao giờ nhận được bông trái nhu mì trong đời sống.


Chúa Giê-xu chính là khuôn mẫu của sự nhu mì, do đó, nếu muốn nhận lấy sự nhu mì từ Chúa Giê-xu thì hãy “gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta” (câu 29). Nói cách khác, hãy gắn chặt đời sống mình với Chúa Giê-xu bằng cách nuôi dưỡng mối liên hệ cá nhân với Ngài và lấy chính Ngài làm khuôn mẫu cho đời sống của mình. Nhiều tín hữu ngày nay vẫn tiếp tục sống trong thất bại, đặc biệt là trong việc thể hiện sự nhu mì vì luôn so mình với người khác và không lấy Chúa Giê-xu làm khuôn mẫu và mục đích để trở nên giống như Ngài. Sứ đồ

Phi-e-rơ dạy rằng: “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” (I Phi-e-rơ 2:21). Gương Chúa Giê-xu để lại phải là mục tiêu chúng ta đeo đuổi, và khi chúng ta chưa đạt được những điều này, chúng ta vẫn phải tiếp tục khóc than cho chính mình (Ma-thi-ơ 5:3-4).


Bạn có nhận thấy phẩm tính nhu mì, mềm mại trong đời sống bạn không?


Lạy Chúa, xin thương xót cho sự bất toàn của con, xin tiếp tục hành động mạnh mẽ trong con, tỉa sửa và biến đổi con để con ngày càng trở nên giống Chúa, sống nhu mì với những người quanh con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

36 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page