top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-02 Tác dụng của Lời Chúa


 

Câu gốc: “Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa có tác dụng như thế nào đối với Cơ Đốc nhân? Tầm quan trọng của việc học Kinh Thánh ra sao? Bạn kinh nghiệm gì về những tác dụng của Lời Chúa trên đời sống?


Sứ đồ Phao-lô cho biết những Lời Kinh Thánh được chép từ xưa cốt để dạy dỗ chúng ta, rèn luyện đức tính kiên nhẫn và an ủi chúng ta, và nhờ những Lời ấy chúng ta được lòng trông cậy (câu 4). Trong thư gửi cho Mục sư trẻ Ti-mô-thê, ông cũng nhấn mạnh: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Ti-mô-thê 3:16). Lời Chúa có tác dụng rất lớn trên đời sống Cơ Đốc nhân. Lời ấy hướng dẫn, khiển trách và huấn luyện chúng ta trong sự công chính của Chúa. Kinh Thánh cũng ảnh hưởng nhiều trên thái độ của chúng ta khi đối diện với những hoàn cảnh khác nhau trong hiện tại lẫn tương lai. Càng học Lời Chúa nhiều chừng nào, chúng ta càng biết rõ Chúa nhiều hơn chừng ấy. Từ đó, chúng ta càng tin cậy và đặt trọn niềm hy vọng nơi Ngài.


Sứ đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn kiên nhẫn và an ủi giúp chúng ta sống hòa hợp với nhau theo gương mẫu Chúa Cứu Thế Giê-xu để đem lại sự đồng tâm hiệp một giữa mọi người (câu 5). Nhờ đó, chúng ta có thể hiệp ý đồng thanh tôn vinh, chúc tụng Chúa (câu 6) vì Ngài là Đấng đáng được tôn vinh như chính Lời Chúa cho biết: “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi” (Thi-thiên 48:1a; 96:4 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Như vậy, Lời Chúa giúp con dân Chúa rèn luyện phẩm chất Cơ Đốc để mỗi ngày càng trở nên giống Chúa, hiểu ý muốn Chúa để sống đẹp lòng Ngài và đem phước hạnh đến cho nhiều người.


Giống như tập thể dục để tăng cường sức khỏe, mỗi ngày chúng ta cũng cần phải rèn luyện tâm linh qua thì giờ học Kinh Thánh. Khi chúng ta tập trung sự chú ý vào Đức Chúa Trời hơn là các hoạt động yêu thích của bản thân và bắt đầu suy ngẫm Lời Chúa thì tâm linh chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ và tươi mới. Đức Chúa Trời đã phán dặn ông Giô-suê rằng: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).


Lời Chúa có tác dụng rất lớn trên đời sống con dân Chúa, ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và nếp sống hằng ngày của chúng ta. Vì thế, mỗi con dân Chúa cần quyết tâm dành thời gian tĩnh nguyện mỗi ngày. Thời gian đầu có thể khó khăn nhưng khi chúng ta kiên trì và không bỏ cuộc thì Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta kinh nghiệm phước hạnh tuyệt vời.


Bạn có quyết tâm giữ giờ tĩnh nguyện mỗi ngày không?


Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã cho Kinh Thánh được ghi lại để dạy dỗ con. Xin giúp con quyết tâm suy ngẫm Lời Chúa, và cầu nguyện mỗi ngày để kinh nghiệm được tác dụng hữu ích của Lời Ngài trên cuộc đời con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page