top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-03 Phước cho người nhu mì


 

Câu gốc: “Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!” (Ma-thi-ơ 5:5).


Câu hỏi suy ngẫm: Người nhu mì nhận được những phước hạnh gì? Bạn được khích lệ như thế nào khi học biết những phước hạnh này?


Có lẽ cuộc sống cho thấy người nhu mì thường bị ức hiếp và thiệt thòi, trong khi người dữ lại thường “được may mắn trong con đường mình” hoặc có thể “làm thành những mưu ác” (câu 7). Nhiều khi chúng ta cảm thấy khó chịu khi phải sống chung với những người không nhu mì, luôn khư khư mình đúng, mình tốt hơn người khác, người có thể bùng nổ cơn giận bất cứ lúc nào..., thật ra đó là những người rất đáng thương hại vì họ đánh mất niềm vui, sự bình an, cùng đánh mất mối thông công với những người chung quanh.


Chúa Giê-xu khẳng định người nhu mì sẽ nhận được phước từ Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:5), “được khoái lạc về bình yên dư dật” (câu 11). Ngoài ra, người nhu mì còn được phước vì nhận ra sự dạy dỗ và ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống mình và kinh nghiệm sự bảo vệ của Ngài (Thi-thiên 25:9). Người nhu mì luôn đặt mình trong sự bảo vệ của Chúa, còn người thiếu nhu mì luôn kiêu ngạo, dễ bị tấn công, dễ phạm tội, dễ gây vấp phạm cho người khác, luôn tự bảo vệ mình nhưng không hề nhận ra họ chỉ là “một cái thành hư nát, không có vách ngăn” (Châm-ngôn 25:28), nghĩa là một đời sống mà điều ác dễ dàng vào ra.


Không chỉ thế, người nhu mì còn được phước “vì sẽ hưởng được đất!” (Ma-thi-ơ 5:5). Vua Đa-vít cũng nói rằng có những lúc người ác dường như may mắn và thịnh lợi, nhưng rồi chúng “sẽ bị diệt” và “không còn nữa,” nhưng người nhu mì “sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp” (câu 9-11). “Hưởng được đất” có hai ý nghĩa. Thứ nhất, vì người nhu mì luôn tin cậy Chúa, nhận biết mình không xứng đáng nên rất thỏa lòng với những gì Chúa ban cho. Người nhu mì nhận biết rằng mình có mọi sự khi thuộc về Chúa và sẽ thật sự sở hữu những gì Chúa ban cho thay vì làm nô lệ cho những vật chất mình đang sở hữu. Như Sứ đồ Phao-lô đã nói lên kinh nghiệm của ông rằng “ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có; ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự!” (II Cô-rinh-tô 6:10b). Thứ hai, “đất” họ được hưởng không phải theo nghĩa đen mà là thiên đàng. Con cái Chúa là những “kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ” (Rô-ma 8:17); không những vậy, họ sẽ cùng với Đấng Christ “xét đoán thế gian” (I Cô-rinh-tô 6:2).


Hiểu được những phước hạnh của người nhu mì giúp chúng ta không phiền lòng vì những người làm dữ, nhưng hết lòng nhờ cậy Chúa, đặt trọn lòng tin nơi lời hứa của Ngài, sống nhu mì theo Lời Chúa dạy để nhận phước hạnh Chúa ban và sẽ “hưởng được đất” khi cùng Đấng Christ cai trị một ngàn năm bình an trên đất và trong trời mới đất mới.


Bạn có thường ganh tị, phiền lòng khi thấy người ác được thịnh vượng hơn mình không?

Ha-lê-lu-gia, chúc tụng Chúa vì những lời hứa phước hạnh Ngài ban cho con. Xin cho con trung tín bước đi với Chúa mỗi ngày và kinh nghiệm công tác thánh hóa của Thánh Linh để con trở nên một người nhu mì.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page