top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-04 Tầm quan trọng của nhu mì


Ma-thi-ơ 5:5; I Phi-e-rơ 3:15

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của đất, làm theo mệnh lệnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va” (Sô-phô-ni 2:3).


Câu hỏi suy ngẫm: Nhu mì có tầm quan trọng nào trong đời sống người tín hữu? Bạn có những quyết định gì khi nhận ra tầm quan trọng này?


Nhiều bản dịch Kinh Thánh khác dịch Ma-thi-ơ 5:5 đầy đủ có đại từ “họ” trong phần thứ hai của câu này. “Phước cho những kẻ nhu mì, vì HỌ sẽ hưởng được đất!” Như vậy, “HỌ” là ai? “HỌ” là những người nhu mì và cũng chính “HỌ” là những người “sẽ hưởng được đất!” Nói cách khác, CHỈ CÓ những người nhu mì mới hưởng được đất, mới được đồng trị với Chúa Giê-xu trong một ngàn năm bình an trên đất, mới được ở trong trời mới đất mới. Như vậy, nhu mì là phẩm chất vô cùng quan trọng vì nhu mì là đòi hỏi của sự cứu rỗi. Một người không có sự nhu mì chứng tỏ đó là người không nhận ra tâm linh nghèo đói của mình, không than khóc vì sự kiêu ngạo, ích kỷ của mình; người như vậy làm sao nhận được sự cứu rỗi để bước vào thiên đàng.


Nhu mì còn vô cùng thiết yếu vì nhu mì là một mệnh lệnh, Tiên tri Sô-phô-ni đã cho biết trong Sô-phô-ni 2:3. Nói cách khác, một người thuộc về Chúa phải trở nên giống như Ngài, phải sinh bông trái Thánh Linh, trong đó có nhu mì, mềm mại. Đây không phải là sự chọn lựa, mà là một mệnh lệnh đòi hỏi mỗi tín hữu phải vâng phục, đeo đuổi, và tìm kiếm.


Ngoài ra, nhu mì là đặc tính vô cùng quan trọng trong đời sống Cơ Đốc vì chúng ta không thể làm chứng cách hiệu quả nếu không có sự nhu mì, “nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ” (I Phi-e-rơ 3:15). Biết bao nhiêu lời chứng của các tín hữu đã bị vô hiệu bởi cách sống thiếu nhu mì của họ. Thay vì khiêm nhường thì nhiều tín hữu lại kiêu ngạo cho rằng mình tốt hơn và thánh khiết hơn người khác, thay vì kiên nhẫn, mềm mại thì họ có xu hướng tranh cãi hơn thua. Khi càng cố gắng để thắng một cuộc tranh luận về niềm tin, thì càng đánh mất cơ hội làm chứng cho người mình đang tranh luận.


Hãy nhớ rằng, chính nhu mì đem vinh quang cho Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô nói với Hội Thánh La Mã rằng khi các tín hữu sống với nhau cách nhu mì, khiêm nhường, và yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời được vinh quang (Rô-ma 15:5-7). Trong khi sự kiêu ngạo tìm kiếm vinh quang cho chính mình thì nhu mì tìm kiếm vinh quang cho Đức Chúa Trời. Nói cách khác, nhu mì được bày tỏ qua cách một người sống với người khác và qua cách người đó tìm vinh quang cho Đức Chúa Trời.


Bạn có nhận ra tầm quan trọng của nhu mì để quyết định sống theo Chúa Thánh Linh không?


Lạy Chúa, xin cho con sống khiêm nhường và nhu mì với Chúa và với mọi người để qua đó con có thể trở nên một chứng nhân hiệu quả cho Chúa và làm vinh quang Danh Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page