top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-05 Tiếng êm dịu của Chúa


I Các-vua 19:1-18

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28-29).


Câu hỏi suy ngẫm: Hoàn cảnh nào khiến Tiên tri Ê-li suy sụp tinh thần? Ông phản ứng ra sao? Chúa bày tỏ sự mềm mại, nhân từ với ông như thế nào? Bạn học được gì qua gương mềm mại của Chúa?


Trong cuộc đối đầu với 450 tiên tri tà thần Ba-anh, chỉ có của lễ của Tiên tri Ê-li được lửa từ trời của Đức Chúa Trời giáng xuống đoái nhậm (I Các Vua 18). Khi nghe những tiên tri Ba-anh bị giết hết, vợ Vua A-háp là Hoàng hậu Giê-sa-bên hăm dọa giết Tiên tri Ê-li nên ông sợ hãi chạy trốn. Từ Gít-rê-ên ông chạy đến Bê-e-sê-ba, biên giới xứ Giu-đa. Sau khi đi một ngày đường trong hoang mạc, ông ngồi dưới cây giếng giêng xin chết và cho rằng mình không hơn gì các ông cha mình, rồi ông nằm ngủ. Thiên sứ đánh thức ông hai lần, cung cấp cho ông bánh nướng và nước. Tiên tri Ê-li ngồi dậy ăn uống, nhờ đó ông có sức đi bốn mươi ngày đêm đến núi Hô-rếp tức núi Si-na-i, nơi Đức Chúa Trời ban luật pháp cho ông Môi-se, và ngủ qua đêm trong hang núi.


Tại đây, Tiên tri Ê-li tiếp tục than vãn nhiều điều không đúng với Chúa. Chúa bảo ông ra ngoài đứng trên núi trước mặt Chúa, vì Ngài sắp đi qua. Có ba hiện tượng thiên nhiên với sức mạnh lớn lao xảy ra là gió mạnh, động đất, và lửa hừng nhưng không có Chúa hiện diện trong đó. Cuối cùng Đức Chúa Trời dùng tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ để tiếp xúc với Tiên tri Ê-li. Ông nhận ra tiếng Chúa nên lấy áo choàng che mặt và ra đứng trước cửa hang động. Chúa hỏi Tiên tri Ê-li một lần nữa, “Con đang làm gì ở đây?” Ông lại than vãn như lần trước. Chúa giao cho ông sứ mệnh đi xức dầu cho ba người làm vua và tiên tri, và cho biết Ngài đã chuẩn bị bảy ngàn người chưa quỳ gối trước Ba-anh mà Tiên tri Ê-li không hề biết.


Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài vô cùng mềm mại, nhẫn nại với Tiên tri Ê-li. Dù có lúc ông suy sụp tinh thần, vơi đi đức tin, nhưng Chúa vẫn tha thứ, yêu thương ông. Dù những lời than vãn của ông không chính xác, nhưng Chúa vẫn không trách phạt, và Ngài vẫn phán êm dịu với ông. Chúa phục hồi ông từ thể xác, tinh thần, và bổ lại sức mạnh tâm linh cho ông.


Chúa Giê-xu phán, “Ta có lòng nhu mì khiêm nhường” và Ngài cho chúng ta bí quyết để được yên nghỉ trong Ngài (Ma-thi-ơ 11:28-29). Ngày nay, Chúa Thánh Linh là Đấng An Ủi, dùng Kinh Thánh là Lời Ngài để nâng đỡ chúng ta (Giăng 14:16). Trong Chúa Thánh Linh, chúng ta có bông trái mềm mại (Ga-la-ti 5:22). Mỗi chúng ta học theo gương nhu mì, khiêm nhường của Đức Chúa Trời Ba Ngôi để nâng đỡ anh chị em mình, giúp nhau đứng vững trong Chúa mà phục vụ Ngài.


Bạn có mềm mại, nhẫn nại trong cuộc sống không?


Tạ ơn Chúa vì “Lời Chúa làm cho con được sống lại, đó là nguồn an ủi con trong cơn hoạn nạn.” Xin cho con luôn mềm mại nâng đỡ nhau trong Hội Thánh cũng như trong gia đình.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page