top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-06 Một tâm linh nghèo khó


 

Câu gốc: “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!”


Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là người có lòng khó khăn? Vì sao người có lòng khó khăn được phước? Phước nhận được là gì? Làm thế nào để có thể đói khát thuộc linh?


Ma-thi-ơ 5:3 là phước lành đầu tiên trong tám phước lành mở đầu Bài Giảng trên Núi của Chúa Giê-xu. Đây không phải là những đòi hỏi một người cần phải có để được sự sống đời đời nhưng là hình ảnh mô tả về nếp sống Cơ Đốc nhân và được minh họa bằng một số khía cạnh cụ thể. Bài Giảng trên Núi cho biết khi một người nhận được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì nhờ hành động của Đức Thánh Linh, người ấy sẽ mang lấy những đặc tính được nêu lên tại đây.


“Phước” là đặc ân do chính Đức Chúa Trời ban cho con người. Sức mạnh, năng lực thuộc linh của con dân Chúa có được là từ Chúa ban cho (Thi-thiên 68:35; 72:18; I Ti-mô-thê 1:11). Vì thế trong Chúa, con người hưởng được đặc ân của Ngài, được trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. Không thể có phước hạnh nếu không có mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời (II Phi-e-rơ 1:4).


Phước Lành đầu tiên thuộc về “những kẻ có lòng khó khăn.” Người khó khăn là người không thể lo cho mình và thường lệ thuộc vào người khác. Do đó, người nghèo khó tâm linh là người nhận thấy tình trạng thuộc linh bất lực, tuyệt vọng của mình. Nói cách khác, “những kẻ có lòng khó khăn” về tâm linh là người hoàn toàn không còn kiêu căng, tự mãn, nhận thức mình không là gì trước mặt Đức Chúa Trời, không thể có gì tốt ra từ mình để có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

“Những kẻ có lòng khó khăn” về tâm linh được phước vì nếu không nhận biết mình thiếu thốn, người ấy sẽ không thể được đổ đầy, do đó, phước lành này sẽ mở cánh cửa cho các phước lành còn lại. Điều quan trọng Đức Chúa Trời quan tâm ở đây là “lòng”—đó là điều mà một người hướng về chính mình, nhận ra chính mình; đó là vấn đề của một người không phải đối diện với người khác mà là đối diện với Chúa và với mình.


Làm sao để “có lòng khó khăn” về tâm linh? Trước hết, đây là công việc của Đức Thánh Linh, vì nếu không bởi Ngài sẽ không một tội nhân nào có thể nhận ra tình trạng nghèo khó về tâm linh. Thứ hai, khi đã tin Chúa rồi, chúng ta cần nhìn vào Chúa để thấy ân sủng Ngài dành cho mình, nếu không thì mình đã hoàn toàn hư mất. Một người kiêu ngạo, không đói khát thuộc linh chỉ vì người đó so mình với người khác, hoặc đã tự che mắt bịt tai để không nhìn thấy Chúa và những việc Ngài làm. Để biết Chúa và chính mình nhiều hơn, chúng ta cần trung tín đọc Kinh Thánh, nhìn xem điều Ngài đang mong đợi ở chúng ta, giữ giờ tĩnh nguyện tương giao với Chúa mỗi ngày, để thấy mình nghèo khó tâm linh và hưởng Vương Quốc Thiên Đàng.


Bạn có nhận ra mình nghèo khó tâm linh không?


Tạ ơn Chúa đã cứu con khi con còn là một tội nhân chống nghịch Ngài. Xin cho tâm linh con luôn khao khát và tìm kiếm Chúa mỗi ngày để được Ngài làm cho no đủ.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page