top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-06 Vâng giữ điều răn của Chúa


 Câu gốc: “Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống” (câu 23).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con cái ông vâng giữ điều răn như thế nào? Những ích lợi nào khi vâng giữ điều răn của Chúa? Bạn làm điều gì để giúp con cháu vâng giữ điều răn của Chúa?


Vua Sa-lô-môn dạy con cái ông phải vâng giữ điều răn của Chúa qua sự dạy dỗ của cha mẹ. Những điều cha mẹ dạy dỗ, không phải chỉ nghe qua rồi thôi, cũng không phải chỉ thực hiện một vài lần, nhưng phải ghi lòng tạc dạ. Vì những điều dạy dỗ này xây dựng nên tư cách hay giá trị con người. Con phải “giữ,” phải “ghi tạc nơi lòng con luôn luôn” và “đeo nơi cổ” (câu 20). Vì Đức Giê-hô-va phán: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong” (Giô-suê 1:8a), nên Vua Sa-lô-môn dạy con phải suy ngẫm, nghĩ đến những điều ấy mọi lúc, dù khi thức hay khi ngủ. Khi con thấu hiểu những Lời Chúa dạy, thì những Lời này sẽ nhắc nhở con khi con phải đối diện với những cám dỗ trong cuộc đời. Những Lời dạy dỗ này sẽ như “cái đèn” đem cho con “ánh sáng” giúp con không va vấp trên đường đời, tránh được những cạm bẫy của ma quỷ, dẫn con đi đúng con đường sự sống (câu 23). Và điều cụ thể là con có thể tránh rơi vào vòng tay của người dâm phụ, người đàn bà gian ác (câu 24).


Nhiều người trẻ xem sự dạy dỗ của cha mẹ về những luật của Chúa như là điều không còn quan trọng. Họ nghĩ rằng “sao cha mẹ nói hoài vậy,” nhưng họ không biết rằng chính họ chưa có đủ kinh nghiệm sống để thật sự hiểu thấu và chưa tạo được nền tảng đạo đức Cơ Đốc vững chắc cho chính họ. Nhiều cha mẹ chỉ canh chừng con xem con có đi nhà thờ vào Chúa Nhật không, nhưng không quan tâm xem con có vâng giữ những luật lệ của Chúa qua đời sống hằng ngày, hoặc con có xem Lời Chúa là kim chỉ nam cho đời sống của con hay không mà thôi. Đi nhà thờ nghe Lời Chúa là tốt, nhưng nghe và làm theo Lời Chúa mới là người khôn ngoan, và được vững vàng trước phong ba bão táp của cuộc đời (Ma-thi-ơ 7:24-25).


Ngoài ra, ngày nay nhiều người trẻ rất dễ vướng vào những cạm bẫy tình dục được giăng ra trên các phương tiện truyền thông. Nhiều người giàu sang, nổi tiếng nhưng xem thường giá trị đạo đức, cổ xúy cho lối sống trụy lạc, nên đã ảnh hưởng đến quan niệm sống của các bạn trẻ. Là Cơ Đốc nhân, xin Chúa dạy cho mỗi chúng ta, con cái chúng ta, luôn vâng giữ điều răn Chúa. Xin Chúa Thánh Linh cho chúng ta sự khôn ngoan để cha mẹ vâng giữ điều răn của Chúa và luôn quan tâm xây dựng nền tảng đạo đức Cơ Đốc cho con cháu chúng ta.


Bạn đã vâng giữ và truyền dạy điều răn của Chúa cho con cháu mình ra sao?


Kính lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con những điều răn để dạy con sống vui lòng Ngài. Xin giúp gia đình và chính con vâng theo điều răn Chúa dạy. Xin Ngài cảnh tỉnh con tránh xa tội lỗi.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page