top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-07 Mục đích dạy đạo


 

Câu gốc: “…hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 1:28b).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô viết thư cho người Cô-lô-se? Ông cho biết mục đích dạy đạo của ông là gì và ông đã dạy đạo như thế nào? Điều này khích lệ và nhắc nhở bạn như thế nào trong công tác dạy đạo?


Ông Phao-lô được Chúa kêu gọi làm sứ đồ cho Dân Ngoại, đem Phúc Âm đến với nhiều người ở nhiều nơi khác nhau. Dù có lẽ ông không trực tiếp giảng Phúc Âm ởCô-lô-se, một thành phố thuộc vùng Tiểu Á, nhưng qua chức vụ của ông những người ở Cô-lô-se đã tiếp nhận đạo và Hội Thánh được thành lập. Khi biết tin Hội Thánh bị tà giáo tấn công, Sứ đồ Phao-lô đã viết thư này để giúp các tín hữu hiểu được lẽ đạo chính thống, nhất là liên quan đến những hiểu biết về Chúa Giê-xu. Ông giải thích, “Chúng tôi dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu trình diện mọi người cách toàn hảo trong Đấng Christ” (câu 28b BTTHĐ). Từ được dịch là “toàn hảo” ở đây (hay “trọn vẹn” trong Bản Truyền Thống — BTT) trong nguyên ngữ còn chỉ về sự “hoàn thiện, trưởng thành, thuần thục.” Nói cách khác, mục đích dạy đạo của Sứ đồ Phao-lô là giúp người khác trưởng thành thuộc linh, để họ càng giống Chúa hơn và xứng đáng ra mắt Ngài.


Nói về cách dạy đạo của mình, Sứ đồ Phao-lô cho biết, “tôi ra sức làm việc và chiến đấu với cả năng lực mà Ngài hành động một cách mạnh mẽ trong tôi” (câu 29 BTTHĐ). Việc dạy đạo không hề dễ dàng, đòi hỏi vị sứ đồ phải khôn ngoan, nắm vững giáo lý chính thống, biết đạo cách tỏ tường, đồng thời tận lực, tận tâm, tận tình dạy dỗ người khác. Tin mừng là ông không làm điều đó bởi sức riêng của cá nhân ông mà làm với cả năng lực của Chúa.


Một người sau khi tin Chúa không thể “tự nhiên” trưởng thành, đức tin không thể ngày một lớn mạnh nếu không học đạo. Đành rằng việc học đạo đòi hỏi người đó phải cố gắng nhưng quá trình này không thể thiếu vai trò của người dạy. Là những lãnh đạo của Hội Thánh hay người đã tin Chúa nhiều năm, mỗi chúng ta đều có trách nhiệm dạy đạo cho người khác. Không gì tuyệt vời hơn khi nhìn thấy anh chị em mình được Lời Chúa biến đổi, đời sống đức tin được trưởng thành càng hơn.


Vậy nên mỗi chúng ta cần nỗ lực không ngừng để dạy Lời Chúa cho những người Ngài đặt để bên cạnh mình. Đó có thể là con cháu chúng ta, các học viên lớp Trường Chúa nhật, những người mới tin Chúa chúng ta đang chăm sóc, hoặc những ai Chúa đang giao cho chúng ta đồng hành. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và cả sức lực của Ngài để việc dạy đạo của chúng ta đạt được mục tiêu giúp người khác trưởng thành trong Chúa.


Việc dạy đạo của bạn đang góp phần như thế nào vào mục tiêu giúp người khác trưởng thành thuộc linh?


Cảm tạ Chúa đã cho con có cơ hội dạy Lời Ngài cho người khác. Xin giúp con trung tín, biết nhờ cậy sức lực và sự khôn ngoan từ nơi Chúa để có thể dạy đạo cách hiệu quả, giúp đời sống tâm linh của nhiều người được trưởng thành.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

21 views

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page