top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-08 Kết quả xứng đáng với sự ăn năn


 Câu gốc: “Chúng bèn hỏi Giăng rằng: Vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng: Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có; và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy” (câu 10-11).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít nói gì về tình trạng thuộc linh của người Ít-ra-ên thời bấy giờ? Ông đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc gì và kêu gọi họ bày tỏ hành động cụ thể nào? Dấu hiệu của sự ăn năn thật là gì? Bạn là ai trong câu chuyện này? Bạn cần thay đổi điều gì?


Ông Giăng Báp-tít đã ví sánh người Ít-ra-ên thời bấy giờ như “rắn lục” (câu 7). Giống như rắn lục giấu mình và luồn lách giữa các bụi rậm để tránh tai họa, dân chúng lúc ấy cũng muốn “tránh khỏi cơn thịnh nộ ngày sau” bằng cách núp bóng “Áp-ra-ham là tổ phụ chúng ta,” và hệ thống tôn giáo của họ giống như một cây xanh nhưng “không sinh trái tốt” (câu 8-9). Ông Giăng Báp-tít đã kêu gọi họ không phải ăn năn bề ngoài để tránh tai họa, nhưng là ăn năn thật đem đến sự thay đổi bên trong lòng (câu 8a). Sự ăn năn thật trước hết là xoay bỏ khỏi lối sống cũ, lối sống của “rắn lục,” luồn lách để che giấu “nọc độc” bên trong, và lối sống của một cây xanh có bề ngoài tốt tươi nhưng không hề có “trái” tốt. Sau nữa, sự ăn năn thật phải sinh ra những bông trái tốt, đặc biệt là những việc lành đối với những người chung quanh.


Tại đây, ông Giăng Báp-tít đưa ra lời khuyên cho ba hạng người. Đối với thường dân, hãy chia sẻ những gì mình có cho những người đang có nhu cầu quanh mình. Đối với người thu thuế, không tham lam và thu lợi bất chính. Đối với người lính, đừng lạm dụng quyền lực, nhưng sống ngay thẳng và thỏa lòng (câu 11-14). Lời khuyên của ông Giăng Báp-tít về cách một người sử dụng tiền bạc và của cải như dấu chỉ của sự ăn năn thật không phải là không có cơ sở. Dĩ nhiên không phải ai chia sẻ tiền bạc cho người khác đều là những người kinh nghiệm sự đổi mới thuộc linh, nhưng một người thật sự ăn năn và kinh nghiệm sự tái sinh chắc chắn sẽ sống cuộc đời ban cho rộng rãi. Hội Thánh tại Ma-xê-đoan (II Cô-rinh-tô 9) và ông Xa-chê (Lu-ca 19:1-10) minh chứng rõ ràng cho lẽ thật này.


Ngày nay, chúng ta có đang vui thỏa với những gì Chúa ban cho, và vui mừng khi được chia sẻ áo quần, tiền bạc, bữa ăn v.v… cho những người đang có nhu cầu không? Chúng ta đang sử dụng công việc làm, vị trí xã hội, thẩm quyền, tài sản của mình như thế nào? Hãy rời rộng trong sự dâng hiến để mở mang công việc Chúa. “Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn.” Mục sư Charles Swindoll trong quyển Giải nghĩa Lu-ca nói rằng: “Một tấm lòng ăn năn không sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân; những tấm lòng ăn năn sử dụng quyền lực cho mục đích tốt, trong khi phụ thuộc vào Đức Chúa Trời để được cung cấp và bảo vệ”.


Đời sống bạn có kết quả xứng đáng với sự ăn năn không?


Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống con. Xin cho con thể hiện sự đổi mới thuộc linh bằng những hành động cụ thể khi chia sẻ và giúp đỡ những người đang có nhu cầu quanh con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


30 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page