top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-08 Một tâm linh đói khát


 

Câu gốc: “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!”


Câu hỏi suy ngẫm: Đói khát sự công bình nghĩa là gì? Làm thế nào để đói khát sự công bình? Phước nhận được là gì? Phước lành này giúp bạn biết gì về tình trạng thuộc linh của mình?


Từ ngữ “đói” và “khát” ở đây nói về cơn đói của người sắp chết đói và cơn khát của người đang đi giữa sa mạc. Họ mong mỏi, khao khát tột cùng và cứ quay quắt cho đến khi được thỏa mãn chứ không chỉ là một cảm giác thoáng qua. Ngoài ra, động từ “đói” và “khát” còn nói đến việc “muốn tất cả,” như một người đói muốn cả ổ bánh chớ không phải chỉ một phần. Đây là điều chúng ta ít khi ao ước vì chúng ta có xu hướng chỉ muốn một phần công chính và thỏa mãn với điều mình đạt được.


“Đói khát sự công bình” nghĩa là gì? Phương diện đầu tiên của sự công bình là sự xưng công bình. Con người tội lỗi không thể đứng trước Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết. Người tin Chúa được xưng công bình qua đức tin nơi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu (Rô-ma 8:1-4). Nhưng sau khi đã được xưng công bình, tín hữu vẫn còn và càng đói khát sự công bình hơn vì còn một phương diện nữa, là sự nên thánh. Đây là công việc của Đức Thánh Linh và mỗi tín hữu để mỗi ngày người tín hữu khao khát sự nên thánh thực nghiệm trong đời sống, mỗi ngày trở nên giống Chúa Giê-xu hơn.


Để “đói khát sự công bình,” trước hết phải kinh nghiệm sự tái sinh, vì chính sự tái sinh sẽ đem chúng ta vào một cái nhìn mới về Chúa, về bản thân, về giá trị, nhu cầu và từ đó chúng ta hiểu ra ý nghĩa cuộc sống (II Cô-rinh-tô 5:17). Từ ngữ “đói khát” nói đến sự thôi thúc từ bên trong chứ không phải tác động từ bên ngoài, do đó, chỉ có những tấm lòng được đổi mới mới có thể đói khát sự công bình của Đức Chúa Trời. Thứ hai, phải thiết lập tiêu chuẩn của sự công bình trên nền tảng Kinh Thánh (Rô-ma 12:1-2). Nếu cứ so mình với người khác hoặc cảm thấy thỏa mãn với chính mình, chúng ta sẽ thất bại trong việc đói khát sự công bình. Phải nhờ Lời Chúa giúp chúng ta vượt qua được hai điều đó. Thứ ba, phải luôn sống trong mối tương giao với Chúa vì càng gần Chúa, chúng ta càng biết Chúa, càng nhạy bén với tội lỗi. Do đó, hãy ưu tiên gây dựng mối tương giao với Chúa qua thì giờ tĩnh nguyện cá nhân (Thi-thiên 16:7-8). Thứ tư, đừng tìm kiếm việc đáp ứng đòi hỏi của bản ngã và xác thịt vì sẽ dần dần đánh mất sự khao khát làm đẹp lòng Chúa (I Giăng 2:15-17).


Người “đói khát sự công bình” sẽ được “no đủ” chính Đức Chúa Trời, “no đủ” điều Ngài đẹp lòng, “no đủ” vinh quang của Ngài trong đời sống mình. Người “đói khát sự công bình” sẽ được thỏa mãn nhu cầu thuộc linh, không phải do việc làm công chính đem lại, nhưng là sự ban cho từ Đức Chúa Trời vì Ngài là nguồn của sự công chính.


Bạn có thật sự đói khát sự công chính không?


Cảm tạ Chúa Giê-xu vì nhờ Ngài mà con được hòa thuận với Đức Chúa Trời, trở nên con cái Ngài. Xin cho con khao khát sống cuộc đời công chính để làm vinh quang Danh Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page