top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-09 Đức tin thể hiện việc lành

Updated: Sep 10, 2020


 Câu gốc: “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (câu 27).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ cho biết gì về người nói tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình? Đức tin thanh sạch, chân thật cần phải thể hiện qua hai khía cạnh thực tiễn nào? Cơ Đốc nhân sống thể hiện đức tin qua việc lành như thế nào?


Trong phân đoạn Kinh Thánh dạy phải làm theo Lời Chúa, ông Gia-cơ kết luận với nội dung nhấn mạnh vào lời nói và cách sống hàng ngày của Cơ Đốc nhân (câu 26-27). Nếu chúng ta nói mình “tin đạo” mà lại “không cầm giữ được lưỡi mình,” buông ra những lời nói gây tổn thương, phàn nàn, chỉ trích người khác thì đó là người tưởng mình sùng đạo, ngoan đạo, nhưng thật ra, mọi hành động tôn giáo của người đó chỉ là tự dối lòng, tất cả đều trở nên vô ích. Đời sống của một người tin Chúa được biến đổi từ bên trong cần phải thể hiện ra bên ngoài qua lời nói, cách sống của người đó.


Ông Gia-cơ cho biết sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời gồm có hai điều. Thứ nhất, “thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ.” Là con cái Chúa, chúng ta phải trở nên giống như Ngài, nhất là lòng quan tâm, thương xót, giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, Ngài luôn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến những người cô thế như trẻ em, phụ nữ, người bệnh và người có tội. Vì thế, ông Gia-cơ nhắc nhở chúng ta nếu thật sự tin nhận Chúa Giê-xu và yêu mến Ngài thì phải học theo gương của Ngài qua việc thăm viếng, giúp đỡ người khác trong lúc họ gặp hoạn nạn. Ngày nay, ngoài xã hội có rất nhiều người làm việc thiện nguyện, nhất là những người nổi tiếng và những ngôi sao trong làng giải trí. Tuy nhiên, nhiều khi họ làm việc lành với mục đích gây tiếng vang và lôi kéo sự chú ý. Còn chúng ta khi làm việc lành thì phải xuất phát từ tấm lòng yêu thương và hành động chia sẻ tự nhiên của đức tin.


Điều thứ hai, sự tin đạo thanh sạch cần phải có chính là “giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian,” Người tin Chúa thật cần phải có một nếp sống thanh sạch trước mặt Chúa, nghĩa là phải từ bỏ và xa lánh những điều xấu xa tội lỗi của thế gian. Đồng thời, phải có nếp sống tìm kiếm những điều thánh khiết và đời sống phải sinh bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Đức tin của một tín hữu chân thật gồm hai khía cạnh thực tiễn: làm việc lành và sống đạo đức. Trong nếp sống hằng ngày, chúng ta phải thể hiện được đức tin của mình qua việc quan tâm giúp đỡ người khác và có một đời sống đạo đức theo tiêu chuẩn Kinh Thánh.


Bạn có đang sống thể hiện đức tin của mình trong hai khía cạnh làm việc lành và sống đạo đức không?


Lạy Chúa, chung quanh con có nhiều người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, đơn chiếc. Xin giúp con thể hiện đức tin thực tiễn qua việc giúp đỡ người khác, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page