top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-09 Dạy đạo cho muôn dân


 

Câu gốc: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân” (câu 19a).


Câu hỏi suy ngẫm: Mệnh lệnh “dạy dỗ muôn dân” nghĩa là gì? Để dạy đạo cho muôn dân, cần phải làm gì? Ngày nay, Cơ Đốc nhân có thể dự phần vào công tác dạy đạo cho muôn dân như thế nào?


Phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 28:19-20 thường được biết đến với tên gọi “Đại Mệnh Lệnh.” Từ “dạy dỗ” trong “dạy dỗ muôn dân” nguyên ngữ Hy Lạp là mathéteuó, nghĩa là “làm cho ai đó trở nên môn đệ hay người đi theo.” Như vậy, mệnh lệnh của Chúa Giê-xu chính là “hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta.” Nghĩa là không phải chỉ chia sẻ Phúc Âm và giúp họ tin Chúa là đủ, nhưng là phải làm sao để mọi dân tộc đều có những môn đệ của Chúa Giê-xu, những người tin và đi theo Ngài.


Để thực hiện công tác “dạy dỗ muôn dân” theo nghĩa ấy, Chúa Giê-xu truyền cho các môn đệ phải làm ít nhất ba việc: Thứ nhất là “đi,” vì “muôn dân” chỉ về mọi dân tộc, đòi hỏi chúng ta phải đi đến với họ. Thứ hai, “báp-tem” cho người tin Chúa, nghĩa là giúp họ công khai bày tỏ đức tin và chính thức gia nhập vào Hội Thánh. Và thứ ba, “dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.” Điều này đòi hỏi bản thân chúng ta phải học đạo để nắm vững “mọi điều” Chúa truyền rồi mới có thể dạy lại cho người khác.


Mệnh lệnh Chúa dành cho tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu chứ không chỉ dành riêng cho các mục sư, giáo sĩ. Dù ở đâu, làm gì, mỗi chúng ta vẫn có thể góp phần vào công tác “dạy đạo cho muôn dân” qua sự cầu nguyện, khích lệ nhiều người dấn thân, đào tạo người ra đi và dâng hiến tiền bạc để hỗ trợ. Bên cạnh việc mạnh dạn ra đi, chúng ta cũng cần phải khiêm nhường, mềm mại, hiểu rõ mỗi người mình tiếp cận. Chân lý không thay đổi nhưng phương cách chia sẻ chân lý có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh và nhóm người, sao cho người nghe hiểu một cách rõ ràng và thấu đáo nhất chứ không phải cứng nhắc chỉ một phương pháp duy nhất.


Dạy đạo cho muôn dân dường như là nhiệm vụ quá to lớn đối với khả năng con người. Nhưng chúng ta được khích lệ khi biết rằng Chúa hằng ở với mình mọi nơi và mọi lúc (câu 20b). Chúng ta sẽ không làm công tác này một mình vì Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn và thêm năng lực cho chúng ta. Mục tiêu của việc dạy đạo cho muôn dân chính là việc đào tạo những môn đệ của Chúa Giê-xu và trang bị họ để những môn đệ này có thể sản sinh ra nhiều môn đệ khác nữa, từ đó hòa vào dòng chảy của phong trào thuộc linh toàn cầu, để nhìn thấy chân lý cứu rỗi của Chúa Giê-xu lan tỏa khắp đất.


Có nhiều dân tộc trên thế giới và ngay cả ở nước chúng ta vẫn chưa có nhiều người tin Chúa, bạn có sẵn lòng vâng theo tiếng Chúa hôm nay để dự phần vào công tác “dạy đạo cho muôn dân” không?


Tạ ơn Chúa đã yêu mọi người và Ngài muốn mọi dân tộc đều đón nhận tình yêu cứu rỗi của Ngài. Xin cho con biết nhạy bén với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để góp phần trong công tác dạy đạo cho muôn dân qua những gì con có thể làm.

(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page