top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-09 Nhu mì để giảng dạy chân lý


 

Câu gốc: “Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật” (câu 24-25).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư trẻ Ti-mô-thê những điều gì? Theo ông, một đầy tớ Chúa nên dùng cách nào để dạy dỗ? Vì sao cần phải mềm mại với người chống đối? Làm thế nào để có thể cư xử mềm mại và tôn trọng lẫn nhau?


Trong thư gửi cho người con thuộc linh là Mục sư trẻ Ti-mô-thê, Sứ đồ Phao-lô khuyên dạy nhiều điều hữu ích cho chức vụ chăn bầy của ông. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta tập trung vào cách Sứ đồ Phao-lô hướng dẫn ông Ti-mô-thê nếp sống và thái độ giảng dạy lẽ thật.


Là một người trẻ, ông Ti-mô-thê cần tránh những dục vọng của tuổi trẻ, và phải tìm kiếm, theo đuổi “sự công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người kêu cầu Chúa bằng tấm lòng thanh sạch” (câu 22 BTTHĐ). Trong lúc giảng dạy, phải tránh những cuộc tranh luận điên dại và vô ích vì những điều đó chỉ dẫn đến sự cãi cọ mà thôi (câu 23). Quan trọng hơn hết là phải cư xử thân thiện với mọi người, biết nhịn nhục, nhẫn nại mà sửa dạy những người chống đối mình cách mềm mại, hòa nhã (câu 24-25).


Là người rao giảng chân lý của Đức Chúa Trời, mỗi chúng ta phải học cách chia sẻ mềm mại, dịu dàng, kiên nhẫn, và lịch thiệp. Để người khác có thể lắng nghe và tiếp nhận điều mình chia sẻ thì cách mà chúng ta chia sẻ rất quan trọng và đóng vai trò chủ chốt. Tuyệt đối không nên cãi vã hay tranh luận vì như vậy chúng ta đang dựng hàng rào chặn người khác lắng nghe lẽ thật. Chúng ta cần dùng lời nhỏ nhẹ, lịch sự để chia sẻ và giải thích chân lý của Chúa cách mềm mại, khiêm nhường. Để làm được điều nay, người phục vụ Chúa phải sống với tinh thần Chúa dạy, “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Chính sự mềm mại sẽ cảm hóa người nghe “ăn năn để nhìn biết lẽ thật” trong năng quyền của Chúa Thánh Linh. Từ đó, chúng ta có thể giúp họ “tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ” (câu 25-26). Chúng ta phải học cách cư xử “tử tế” với mọi người, ngay cả khi họ phạm lỗi lầm thì chúng ta cũng cần khéo léo khuyên lơn hay góp ý với thái độ mềm mại, nhu mì, không cố ý sỉ nhục hay làm tổn thương người khác.


Thật đáng buồn khi con cái Chúa trong Hội Thánh ngày nay rất dễ nổi giận, tranh cãi, làm tổn thương nhau bằng lời nói và hành động. Đây chính là cái bẫy mà ma quỷ dùng để chia rẽ thân thể Đấng Christ. Mỗi chúng ta cần nhờ cậy Chúa Thánh Linh để học cách sống hòa nhã, mềm mại, và tôn trọng lẫn nhau để qua đó Danh Chúa được bày tỏ.


Bạn thường khuyên bảo hay chia sẻ Phúc Âm với người khác bằng thái độ nào?


Lạy Chúa, xin giúp con để đời sống con sinh ra bông trái mềm mại của Chúa Thánh Linh hầu cho con luôn biết cư xử dịu dàng, khiêm nhu, và tôn trọng người khác.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page