top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-10 Gương mẫu qua các việc lành


 Câu gốc: “Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang” (Tít 2:7).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Tít điều gì? Vì sao cần phải làm gương trong việc làm lành? Hội Thánh Chúa ngày nay quan tâm đến việc lành như thế nào?


Trên hành trình đến La Mã, ghé ngang đảo Cơ-rết, Sứ đồ Phao-lô đã để ông Tít ở lại đó để lo giúp đỡ công tác mục vụ (1:5). Người Cơ-rết có nhiều thói hư tật xấu, đời sống còn nhiều tội lỗi nên Sứ đồ Phao-lô viết thư này khích lệ ông Tít trong việc khuyên bảo, dạy dỗ các tín hữu mới tin Chúa tại đây. Đặc biệt ông nhấn mạnh đến việc khuyên họ phải làm việc lành. Ông nhắc đi nhắc lại suốt trong thư tín là “làm gương về việc lành,” “sốt sắng về các việc lành,” “sẵn sàng làm mọi việc lành,” “chăm chỉ làm việc lành,” “học tập chuyên làm việc lành” (2:7, 14; 3:1, 8, 14). Giống như hình ảnh giữa bầu trời đen mịt, chỉ cần một ánh sáng nhỏ cũng vô cùng hữu ích. Giữa một xã hội với nhiều điều gian ác, tội lỗi, thì việc lành của Cơ Đốc nhân là một gương sáng cho mọi người nhìn biết Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô cũng kêu gọi chính ông Tít “phải gương mẫu qua các việc lành và tỏ ra trung thực, nghiêm trang khi dạy dỗ” (2:7 BTTHĐ). Vì để khích lệ người khác làm, thì trước hết người lãnh đạo phải làm gương.


“Làm việc lành” rất quan trọng trong nếp sống bày tỏ Phúc Âm vì người ta sẽ dễ cảm động trước những việc chúng ta làm hơn là chỉ nghe những lời nói suông. Vì thế, để bày tỏ tình yêu của Chúa cho người khác, ngày nay nhiều tổ chức và Hội Thánh thường kết hợp làm công tác thiện nguyện qua các chuyến truyền giáo. Khi chúng ta “làm việc lành” cụ thể qua việc giúp đỡ và đáp ứng nhu cầu vật chất cho người khác, đặc biệt là những người xa lạ, chúng ta có thể để lại trong lòng họ một ấn tượng tốt và cơ hội cho họ nhìn thấy tình yêu Chúa trong chúng ta.


Tại đây, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh: “Lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành: đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người” (3:8). Đức tin phải đi đôi với việc làm. Khi chúng ta tin Chúa là Đấng Nhân Lành thì chúng ta cùng phải sống gương mẫu qua các việc lành.


Có một điều chúng ta không thể phủ nhận là công tác thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng… vẫn còn khá ít tôi con Chúa quan tâm! Có thể chúng ta quá bận rộn với cuộc sống, hoặc hướng nội nhiều hơn là hướng đến cộng đồng. Nhưng nếu chúng ta thờ ơ làm việc lành thì sẽ nêu gương xấu cho nhiều tín hữu thờ ơ theo. Ngược lại, khi chúng ta làm gương về việc lành thì sẽ khích lệ nhiều người cùng quan tâm đến việc lành, và Danh Chúa sẽ được tôn vinh (Ma-thi-ơ 5:16).


Bạn có sốt sắng và sẵn sàng làm gương qua các việc lành như lời kêu gọi của Sứ đồ Phao-lô không?


Lạy Chúa, xin đặt để trong con một tấm lòng thương xót và cưu mang đến nhu cầu của người chung quanh để con sốt sắng và sẵn sàng giúp đỡ họ qua các việc lành.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


32 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page