top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-10 Thận trọng trong công việc


 

Câu gốc: “Nhờ bàn luận, các mưu kế được định vững vàng; hãy đánh giặc cách khôn khéo” (câu 18).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con hết sức thận trọng trong việc lập và thực hiện kế hoạch như thế nào? Vì sao phải thận trọng với những người thèo lẻo? Bạn áp dụng lời dạy này thế nào trong gia đình và trong sự phục vụ Chúa?


Vua Sa-lô-môn dạy con phải hết sức thận trọng trong mọi công việc. Thứ nhất, phải thận trọng trong việc lập kế hoạch. Con không nên ôm đồm công việc và làm một mình nhưng cần phải trao đổi và coi trọng ý kiến của người khác, đặc biệt là người cố vấn khôn ngoan. Thứ hai, trong chiến trận, để xác suất thắng trận cao, con luôn cần phải tham khảo những lời cố vấn hữu ích trước khi tham chiến. Câu 18b dạy “Hãy đánh giặc cách khôn khéo.” Từ “khôn khéo” bày tỏ cách sử dụng vũ khí thành thạo, có hiệu quả nhất để thực hiện nhiệm vụ hay mục đích kế hoạch đã vạch ra. Người thực hiện phải nhạy bén trong việc dùng những phương pháp phù hợp với tình hình để tránh bất cứ sai lầm nào có thể dẫn đến thất bại. Thứ ba, con phải thận trọng không để những người “thèo lẻo” phá hỏng kế hoạch của con. Những người “hở môi” là những người ngồi lê đôi mách, bất cẩn, thiếu thận trọng trong lời nói, nên con cẩn thận khi giao tiếp với họ. Hậu quả của lời nói thiếu thận trọng cũng nguy hiểm như hậu quả của một lời nói dối. Và sự thiếu thận trọng cũng bày tỏ lòng bất trung, vì vậy hạn chế giao du với họ.


Lời dạy này được áp dụng trong mọi lãnh vực của đời sống, đặc biệt với Cơ Đốc nhân là trong cuộc sống gia đình và trong sự phục vụ Chúa. Trong gia đình, chúng ta không nên làm mọi việc theo cảm tính, tùy hứng, cũng không phải cứ sống ngày qua ngày như lục bình trôi, tới đâu hay tới đó. Trong sự phục vụ Chúa cũng không nên ôm đồm hoặc làm tùy ý thích. Tất cả đều cần có kế hoạch và bàn bạc cẩn thận. Khi lập kế hoạch cũng như thực hiện kế hoạch, phải ưu tiên cầu nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng. Và cũng cần trao đổi, bàn luận với những người đáng tin cậy để thiết lập kế hoạch tốt nhất đem lại ích lợi cho Chúa và nhiều người. Có kế hoạch, chúng ta sẽ biết phải làm gì, làm như thế nào, đồng thời biết dự đoán trước những khó khăn, trở ngại có thể gặp phải để chúng ta không nản lòng khi nan đề xảy đến. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý cẩn thận hay tránh giao lưu với người “hay hở môi” vì những người như vậy chỉ nói nhiều, thích ngồi lê đôi mách chứ không có sự khôn ngoan để giúp chúng ta trong công việc phục vụ. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta cẩn thận trong cuộc sống, khôn ngoan trong khi thiết lập và thực hiện kế hoạch để mỗi công việc được thành công và làm sáng Danh Chúa qua đời sống chúng ta.


Bạn có tìm cầu ý Chúa và luôn cẩn thận trong mọi kế hoạch của bạn không?


Lạy Chúa, xin cho con biết tìm cầu ý Chúa trước tiên, biết nghe lời hướng dẫn từ những người kính sợ Chúa và cha mẹ ông bà trong việc thiết lập và thực hiện kế hoạch đời con cũng như kế hoạch phục vụ Chúa để Ngài được tôn vinh qua con.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page