top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-12 Lòng dạ con người

Updated: Sep 11, 2021


 

Câu gốc: “Sự phỉnh gạt ở trong lòng kẻ toan mưu hại; Nhưng sự vui vẻ thuộc về người khuyên lơn sự hòa bình”(câu 20 BTT). “Lòng dạ kẻ mưu ác chứa đầy sự lừa đảo, nhưng tấm lòng người hòa giải tràn ngập niềm vui” (câu 20 BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Lòng dạ người ác và người công chính khác nhau như thế nào? Kết cuộc giữa người có lòng ngay thẳng với người ác khác nhau ra sao? Lòng dạ của bạn ra sao đối với người và đối với Chúa? Điều gì giúp bạn quyết giữ lòng ngay thẳng trong bất cứ hoàn cảnh nào?


Vua Sa-lô-môn dạy con cách sống để lòng được thanh thản, tràn ngập niềm vui. Trong chương thứ tư, ông nhắc nhở con: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm-ngôn 4:23). Ở đây, ông dạy con bí quyết để lòng con thanh thản là sống công chính. Lòng dạ người ác hướng đến những mưu ác, chứa đầy sự lừa đảo. Lòng họ bộc lộ những điều điên dại, môi miệng họ nói lời giả dối làm hại cho người và cho cả chính họ về sau. Những điều họ lừa gạt mà có sẽ chóng suy tàn, và nhất là lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va (câu 22). Ngược lại với lòng người gian ác, lòng người công chính cổ vũ hòa bình nên lòng họ tràn ngập niềm vui. Những điều họ làm không những vui lòng người mà còn vùi lòng Đức Chúa Trời.


Ca dao Việt Nam có câu: “Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người.” Còn thi hào Nguyễn Du thì viết: “Bề ngoài thơn thớt nói cười, Mà trong nham hiểm giết người không dao.” Kinh nghiệm sống của người đời đã cho thấy lòng người vô cùng phức tạp không thể đo lường và lòng người ác có thể lừa đảo để giết người mà không cần vũ khí. Tuy vậy, Vua Sa-lô-môn dạy rằng cho dù vì danh lợi mà nhiều người đã làm điều độc ác, thay lòng đổi dạ, sống trái lương tâm, đạo đức, phạm tội với người, với Trời, thì cuối cùng điều họ nhận là “sự đau đớn” (câu 21) trong đời này và sự hư mất đời đời trong cõi vĩnh hằng vì Lời Chúa đã khẳng định “tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Do đó, Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa: “Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:2-3).


Lòng dạ ngay thẳng không chỉ mang lại cho chúng ta niềm vui, sự bình an, mà còn bày tỏ sự công chính yêu thương của Chúa cho mọi người. Lòng dạ ngay thẳng còn phản ánh niềm tin của chúng ta đối với sự tể trị quan phòng của Chúa, và vững tin vào sự vinh quang chúng ta sẽ được dự phần trong cõi vĩnh hằng. Ước mong mỗi chúng ta cho dù có phải chịu thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống hiện tại, cũng luôn giữ vững được lòng ngay thẳng đối với người và với Chúa.


Có những lỗi lầm nào bạn xin Chúa tha thứ và giúp bạn thay đổi không?


Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài là chân lý dẫn con đến sự sống đời đời. Xin Chúa cho con sống ngay thẳng để bày tỏ sự công chính, yêu thương của Chúa cho mọi người. Xin giữ lòng con trong sáng trước mặt Chúa luôn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page