top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-11 Xây dựng mối liên hệ


 

Câu gốc: “Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:2-3).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn nói về thái độ của người dại ra sao trong phân đoạn Kinh Thánh này? Lối sống cô lập và tự cao dẫn đến hậu quả nào? Có những lời nói, hành động nào bạn cần thay đổi để phát triển mối liên hệ giữa bạn với người khác?


Xây dựng những mối liên hệ trong cuộc sống là điều vô cùng quan trọng. Vua Sa-lô-môn nhấn mạnh người chọn lối sống cô lập là hoàn toàn dại dột. Người cô lập bản thân chỉ tìm điều mình ưa thích, không quan tâm đến suy nghĩ hay nhu cầu của người khác. Thay vì hướng đến mục tiêu xây dựng mối liên hệ, họ dùng sự cãi lẫy, bất luận đúng sai, hay dở, khôn dại mà gây chia rẽ. Bên cạnh đó, trong khi xung đột với người khác, thay vì cần phải bình tĩnh lắng nghe lời giãi bày của anh chị em, thì họ “chỉ muốn lòng nó được bày tỏ ra.” Nói chuyện một chiều sẽ dẫn tới sự thiếu cảm thông và hiểu biết lẫn nhau nên khó lòng có sự hòa thuận.


Lời nói, cử chỉ bày tỏ tấm lòng, tính cách của con người: “Sự giận dữ của kẻ ngu muội liền lộ ra tức thì; còn người khôn khéo che lấp sỉ nhục mình” (Châm-ngôn 12:16). Thái độ chỉ cho mình là đúng, trái ý mình là sai, không lắng nghe và không suy xét ý kiến của người khác không phải là khôn ngoan mà chỉ chứng tỏ mình ngu dại. Cách sống cô lập bản thân và độc tôn mô tả trong câu 1 và 2 dẫn đến hậu quả là bị cộng đồng xa lánh, khinh thường. Đó là lối sống của người dại dột, phải chịu sự khinh bỉ, sỉ nhục với điều nhuốc nhơ (câu 3). Lời dạy của Chúa rất rõ: “Người khôn ngoan sẽ hưởng được sự vinh hiển; còn sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều hổ thẹn” (Châm-ngôn 3:35).


Ngày nay, nhiều người trong Hội Thánh cũng sai lầm khi có thái độ sống cô lập, tách biệt khỏi anh chị em khi có sự xung đột. Một số khác có thái độ tự cao, xem thường ý kiến hay cảm xúc của người khác dẫn đến tình trạng chia rẽ. Lời Chúa dạy con dân Chúa đừng cô lập bản thân, nhưng hãy xây dựng mối liên hệ với nhau trong tình yêu thương và tôn trọng nhau. Sứ đồ Phao-lô dạy mỗi chúng ta hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Chúng ta hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình (Phi-líp 2:1-5). Cầu xin Chúa cho chúng ta sống khôn ngoan, xây dựng mối liên hệ tốt với anh chị em trong Hội Thánh, gia đình, và với đồng nghiệp, xóm giềng để nếp sống chúng ta luôn làm vinh quang Danh Chúa.


Bạn đang sống cô lập hay khiêm nhường tôn trọng nhau như tâm tình Đấng Christ đã có?


Tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con, ban cho con Lời Ngài. Xin Chúa giúp con sống khiêm nhường, tôn trọng anh chị em và phát triển mối liên hệ tốt trong gia đình và Hội Thánh.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page