top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-14 Sự cứu rỗi lớn dường ấy


 

Câu gốc: “…là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta” (câu 3b).


Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả thư Hê-bơ-rơ nói gì về việc xem thường sự cứu rỗi? Tại sao sự cứu rỗi lại “lớn dường ấy”? Tại sao có người không thấy sự cứu rỗi là “lớn”? Bạn làm gì để bày tỏ lòng biết ơn Chúa về ơn cứu rỗi vĩ đại của Ngài?


Trong khi nhắc nhở các tín hữu phải cẩn thận về hiểm họa trôi lạc thuộc linh, trước giả thư Hê-bơ-rơ liên hệ hậu quả của người xem thường lời thiên sứ rao truyền và sự cứu rỗi (câu 2-3). “Lời thiên sứ rao truyền” là luật pháp (Ga-la-ti 3:19), và người vi phạm luật pháp sẽ phải chịu hậu quả thích đáng, huống chi người xem thường ơn cứu rỗi sẽ phải chịu hình phạt kinh khiếp hơn biết dường nào.


Qua sự liên hệ đó, trước giả thư Hê-bơ-rơ khẳng định sự cứu rỗi của người tin là “sự cứu rỗi lớn dường ấy.” Nghĩa là vấn đề này có tính chất cực kỳ quan trọng. Nếu luật pháp do các thiên sứ ban bố thì sự cứu rỗi do Đấng cao trọng hơn các thiên sứ, tức chính Đức Chúa Giê-xu trực tiếp đem đến. Ngài không chỉ công bố ơn cứu rỗi mà còn chịu chết trên cây thập tự đền chuộc tội lỗi nhân loại để sự cứu rỗi ấy trở nên hiệu nghiệm cho những ai đặt đức tin nơi Ngài: “Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8b).


Sự cứu rỗi đó được Chúa Giê-xu công bố trước hết cho những người vào thời của Ngài. Thế hệ đầu tiên này đã tiếp nhận và “chứng nghiệm” cho những thế hệ tiếp theo. Không những thế, “Đức Chúa Trời cũng đã làm chứng bằng những dấu lạ, phép mầu và nhiều việc quyền năng cùng những ân tứ của Đức Thánh Linh được ban phát theo ý muốn Ngài” (câu 4 BTTHĐ).


Một số người xem thường ơn cứu rỗi vì không xem sự cứu rỗi là “lớn.” Có lẽ họ cho rằng được cứu cũng giống như một phần thêm vào trong cuộc sống vốn đã đủ đầy của mình, nếu có thì tốt hơn, không thì cũng chẳng sao. Một số người xem thường ơn cứu rỗi bởi cho đó là “điều đương nhiên,” dường như họ cho rằng “cứu là trách nhiệm của Chúa” nên không có gì phải bận tâm. Nhưng Cơ Đốc nhân chúng ta, những người mang Danh Đấng Christ trong mình, phải hiểu rằng nếu không có Đấng Christ thì mình không là gì cả, cái “tôi” của mình vẫn sẽ cứ tiếp tục trở nên tồi tệ, tội lỗi, và tối tăm. Hậu quả là ngay trong hiện tại chúng ta không biết ý nghĩa cuộc sống, và tương lai đời đời thì bị định cho sự đoán phạt. Vì vậy, đừng bao giờ xem thường ơn cứu rỗi. Sự cứu rỗi là quà tặng cho chúng ta nhưng được trả giá bằng chính mạng sống Con Đức Chúa Trời. Hãy sống xứng đáng với ơn cứu rỗi qua tấm lòng biết ơn, tinh thần thờ phượng và sự sốt sắng phục vụ Chúa.


Bạn có thấy ơn cứu rỗi của Chúa là lớn lao không?


Tạ ơn Chúa Giê-xu đã yêu thương và chịu chết đền tội cho con. Xin giúp con sống xứng đáng với ơn cứu rỗi con đã nhận và tiếp tục chứng nghiệm điều ấy cho tha nhân.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page