top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-13 Giao ước được phục hồi


 

Câu gốc: “Ngài viết trên hai bảng này Lời Ngài đã viết lần trước, tức là Mười Điều Răn mà Đức Giê-hô-va từ giữa lửa tại trên núi, có phán cùng các ngươi, trong ngày nhóm hiệp; rồi Đức Giê-hô-va trao cho ta” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ra lệnh cho ông Môi-se làm gì? Điều đó có ý nghĩa gì về mối liên hệ giữa Chúa với người Ít-ra-ên? Việc Chúa kêu ông Môi-se tiếp tục lãnh đạo dân Chúa vào nhận lấy Đất Hứa nói lên điều gì? Bạn thường làm gì khi mối liên hệ với Chúa đổ vỡ vì tội lỗi?


Phân đoạn Kinh Thánh này tiếp nối phần tổ phụ người Ít-ra-ên phạm tội thờ con bò vàng trong chương 9. Khi hai bảng luật pháp đầu tiên bị ông Môi-se đập bể (Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:17) thì giao ước giữa Chúa với người Ít-ra-ên cũng đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Nhưng vì lòng nhân từ, Chúa đã bằng lòng tha thứ cho dân Ngài khi ông Môi-se cầu thay cho họ. Thế nên, việc Chúa ra lệnh cho ông Môi-se lên núi để nhận lãnh hai bảng đá khác đồng nghĩa với việc giao ước giữa Chúa và dân Chúa đã được phục hồi.


Giao ước được phục hồi thể hiện qua những sự kiện sau: Đầu tiên là hai bảng đá lần này cũng như lần trước, đều do chính tay Chúa viết Mười Điều Răn truyền dạy cho dân Ngài. Tiếp theo, Chúa căn dặn ông Môi-se đóng thêm cái hòm, tức Hòm Giao Ước để bỏ hai bảng đá vào. Hòm Giao Ước tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa vòng dân Chúa. Cuối cùng, trong câu 11 Chúa còn phán với ông Môi-se hãy tiếp tục lãnh đạo người Ít-ra-ên vào nhận lấy xứ Chúa hứa ban cho. Như vậy, dân Chúa hoàn toàn được phục hồi, trở lại là dân giao ước của Chúa như xưa. Có thể nói, nhờ ân sủng và sự tha thứ của Chúa mà giao ước giữa Ngài với dân Chúa được phục hồi.


Nhiều Cơ Đốc nhân vì thấy tội mình quá lớn nên nghĩ rằng Chúa không thể tha thứ hay chấp nhận một người tồi tệ như họ. Hệ quả là nhiều người tránh né Chúa và Hội Thánh, bỏ qua sự nhóm lại, hoặc đi thờ phượng nhưng thu mình trong mặc cảm tội lỗi. Chúng ta nên nhớ, không có tội lỗi nào là quá lớn đến nỗi ân sủng của Chúa bị vô hiệu hóa. Nếu chúng ta thật sự ăn năn tội lỗi của mình, chạy đến bên Chúa thì ân sủng của Ngài vẫn dành cho chúng ta. Ân sủng Chúa sẽ phục hồi lại giao ước đã đổ vỡ giữa chúng ta với Chúa. Vậy nên, ai trong chúng ta có những mối quan hệ đổ vỡ với Chúa vì cớ tội lỗi, hãy dạn dĩ tiến đến ngôi ân sủng của Chúa, ăn năn, xưng hết mọi tội lỗi của mình, đồng thời cầu xin ân sủng của Chúa phục hồi lại giao ước giữa Chúa và mình. Có như vậy, chúng ta mới có thể bởi ân sủng của Chúa trở lại làm dân giao ước của Ngài và được sống trong sự hiện diện của Ngài.


Có những tội lỗi nào làm đổ vỡ mối tương giao giữa Chúa với bạn cần được Chúa tha thứ?


Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì ân sủng Ngài dành cho con. Xin cho biết ăn năn những tội lỗi gây ra đổ vỡ trong mối quan hệ giữa con với Chúa để nhờ ân sủng Chúa con được hồi phục, được sống trong mối tâm giao với Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page