top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-14 Giá trị của Lời Chúa


 Câu gốc: “Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mệnh lệnh và luật lệ này; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ này, sẽ nói rằng: Dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai!” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se giải thích về giá trị vượt trội của Lời Chúa ra sao so với những tôn giáo của các dân tộc khác? Việc gìn giữ và làm theo Lời Chúa giúp ích gì cho người Ít-ra-ên? Nhận biết giá trị vượt trội của Lời Chúa, vạn có thái độ thế nào với Lời Ngài?


Tiếp nối lời kêu gọi người Ít-ra-ên hãy sống và làm theo Lời Chúa, ông Môi-se tiếp tục giảng giải chi tiết cho dân Chúa những điều tốt đẹp và hữu ích đến từ Lời Ngài. Trước hết, việc tuân theo các mệnh lệnh và luật lệ của Chúa sẽ làm cho nhiều dân tộc chung quanh nhìn thấy người Ít-ra-ên là một dân tộc khôn ngoan, có một không hai. Tiếp theo, việc sống theo Lời Chúa sẽ giúp cho dân Chúa kinh nghiệm rằng không có một thần nào giống như Đức Chúa Trời Quyền Năng, Đấng luôn đáp ứng lời cầu xin của dân Ngài. Cuối cùng, ông Môi-se dùng câu hỏi dạng tu từ (câu 8) như để khẳng định rằng không có một nước lớn nào có được những mệnh lệnh và luật lệ công bình giống như luật pháp Chúa ban cho người Ít-ra-ên.

Sự giảng giải này của ông Môi-se nhằm giúp dân Chúa nhận thức được luật pháp của Chúa không phải là một danh sách tẻ nhạt bao gồm những điều cấm kỵ mà họ không được phép làm. Nhưng trái lại, luật pháp của Chúa chứa đựng vô vàn điều tốt đẹp và quý báu hơn những gì dân Chúa biết trên sách vở, trên chữ nghĩa. Thật như trước giả Thi Thiên đã kinh nghiệm: “Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong” (Thi Thiên 19:10).


Nhiều người trong chúng ta không biết trân quý Lời Chúa là vì chúng ta chưa khám phá và kinh nghiệm được sự tốt đẹp đến từ Lời Chúa. Hay cũng có thể chúng ta nghe nói rất nhiều về giá trị sâu xa của Lời Chúa, nhưng chúng ta chưa bao giờ thử nếm trải những điều tốt đẹp đó vì cảm thấy quá mệt mỏi với những luật lệ cho rằng khô cằn ấy. Nên nhớ, Lời Chúa không phải là một tập hợp những luật lệ cứng nhắc, vô tri vô giác, nhưng đó là những Lời chân truyền sống động được Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài, nhằm giúp họ biết được Ngài là ai và mối liên hệ giữa Ngài với chúng ta là thế nào. Đồng thời, Lời Chúa giúp cho con dân Ngài không sống bất chấp pháp luật, không kể đạo Trời, nhưng biết được mình cần sống thể nào cho hợp với ý muốn của Cha thiên thượng. Khi chúng ta nhận thức được giá trị sâu sắc của Lời Chúa, chúng ta càng có động lực quyết tâm sống theo Lời Ngài, và kinh nghiệm được phước hạnh đến từ lời hứa trong luật pháp của Ngài.


Bạn sẽ nói gì khi có người hỏi bạn về giá trị của Lời Chúa?


Lạy Chúa, xin cho con không chỉ nhận biết sự tốt đẹp của Lời Chúa về lý thuyết mà thôi, nhưng cũng giúp con được trải nghiệm sự tốt đẹp ấy qua việc con sống theo Lời Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


50 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page