top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-14 Sống trong cam kết


 

Câu gốc: “Vậy, hỡi Ít-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi” (câu 12).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao trong vòng nhiều dân tộc trên thế gian, Chúa lại lựa chọn dân tộc Ít-ra-ên? Ông Môi-se kêu gọi tổ phụ người Ít-ra-ên cần có nếp sống thế nào với Chúa? Điều đó có ý nghĩa gì? Bạn đã cam kết điều gì với Chúa và bạn đã sống với cam kết đó ra sao?


Trong phần còn lại của chương 10, ông Môi-se kêu gọi tổ phụ người Ít-ra-ên trung thành với giao ước vừa được phục hồi với Đức Chúa Trời. Thế nên trong câu 12-13, ông nhắc lại cho dân Chúa nhớ đến đại mệnh lệnh hãy hết lòng kính sợ Chúa, tuân giữ các điều răn của Ngài và hết lòng phụng sự Ngài. Sự kêu gọi này cho chúng ta thấy không phải vì Chúa đã tha thứ cho dân Ngài rồi thì họ muốn sống thế nào thì sống. Trái lại, người Ít-ra-ên cần nghiêm túc sống trong cam kết theo giao ước giữa Chúa và họ.


Không giống như những dân tộc khác, giao ước giữa Chúa với người Ít-ra-ên được chính Chúa chủ động lập ra. Nhiều chỗ trong Kinh Thánh ghi chép giao ước giữa Chúa và người Ít-ra-ên được xây dựng trên tình yêu của Chúa dành cho họ (câu 15). Có thể nói đây là một vinh hạnh lớn lao cho người Ít-ra-ên. Chính bởi tình yêu Chúa dành cho dân Ít-ra-ên, ông Môi-se một lần nữa kêu gọi dân chúng hãy có nếp sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho họ bằng hành động cụ thể là “hãy cắt bì tấm lòng của anh em và đừng cứng cổ nữa” (câu 16 BTTHĐ). Hay nói cách khác, sống trong cam kết với Chúa có giá trị thuộc linh lớn hơn so với việc tuân giữ lễ nghi của dân Chúa.


Nhiều người nhầm tưởng rằng vì cớ ân sủng dư đầy của Chúa dành cho con người, nên họ hết phạm tội lần này lại tiếp tục ngã dài trong những tội lỗi khác. Chúng ta cần biết, lối sống này hoàn toàn không đúng với tinh thần Lời Chúa dạy. Nếu bởi ân sủng của Chúa chúng ta được tha tội, thì cũng bởi nhận biết ân sủng của Chúa dành cho mình quá lớn khiến chúng ta được thôi thúc để cam kết sống xứng đáng với ơn của Chúa. Sống trong cam kết với Chúa không đơn thuần chỉ là làm theo những giáo nghi cách máy móc, nhưng là một nếp sống với những hành động luôn hướng đến sự kính sợ Chúa, tẩy sạch sự ô uế của lòng mình, làm theo Lời Chúa và hết lòng phục vụ Chúa. Hay nói cách cụ thể hơn, để có thể sống trong cam kết với Chúa, chúng ta cần có kỷ luật thuộc linh, phải ưu tiên dành thời gian mỗi ngày đọc và suy ngẫm Lời Chúa, để Lời Chúa thấm nhuần vào trong đời sống mình và từ đó biến thành hành động qua nếp sống hằng ngày. Có như vậy, sự thờ phượng và những lễ nghi của chúng ta mới có giá trị trước mặt Chúa.


Bạn đang sống trong cảm xúc hay sống trong cam kết với Chúa?


Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã lựa chọn con trở nên con của Ngài. Xin cho con biết đáp ứng trước tình yêu ấy bằng việc sống trong cam kết với Ngài luôn luôn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page