top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-15 Nếm sự chết vì mọi người


 

Câu gốc: “Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu đã vì mọi người nếm sự chết” (câu 9c).


Câu hỏi suy ngẫm: Con người có địa vị như thế nào trong chương trình sáng tạo của Đức Chúa Trời? Việc Chúa Giê-xu nếm sự chết có ý nghĩa gì với bạn?


Người Do Thái vốn rất am tường Cựu Ước, nên khi viết thư cho họ trước giả thư Hê-bơ-rơ thường xuyên trích dẫn Cựu Ước trong lập luận của mình. Các câu 6-8a của phần Kinh Thánh này dẫn lại Thi-thiên 8:4-6, khi Vua Đa-vít nói về địa vị cao quý của con người trong công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Con người được tạo dựng “chỉ kém Đức Chúa Trời một chút,” được “sự vinh hiển và sang trọng,” được ban cho quyền quản trị muôn vật và được muôn vật phục tùng. Tuy nhiên, từ những điều lý tưởng này, trước giả thư Hê-bơ-rơ nhìn nhận một thực tế, “song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài” (câu 8c), hay như trong bản dịch Kinh Thánh Hiện Đại, “Hiện nay ta chưa thấy vạn vật phục con người.” Tại sao lại như vậy?


Tội lỗi đã xen vào chương trình sáng tạo tốt đẹp của Chúa như Sứ đồ Phao-lô giải thích, “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12). Sự chết là hậu quả đáng sợ của tội lỗi và đó là điều mọi người phải đối diện, không cách nào thoát khỏi. Điều đáng sợ hơn nữa là sự chết mở ra cánh cửa dẫn con người đến sự phán xét và đối mặt với án phạt kinh khiếp cho cả cõi đời đời.


Trong khi sự chết là nỗi khiếp kinh của nhân loại thì sự chết của Chúa Giê-xu lại vô cùng diệu kỳ, “vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng” (câu 9b). Sự chết mang đến vinh quang cho Đấng Christ bởi đó là cái chết “vì mọi người,” cái chết bày tỏ “ân sủng của Đức Chúa Trời” (câu 9c). Chúa Giê-xu đã “nếm” sự chết, nghĩa là trải nghiệm cách hoàn toàn, chân thực về điều mà cả nhân loại kinh khiếp để nhờ đó công tác cứu chuộc được thành toàn. Từ mộ phần, Chúa Giê-xu đã sống lại để minh chứng quyền năng đắc thắng sự chết của Ngài và hiện Ngài đang “cầm chìa khóa của sự chết và Âm Phủ” (Khải Huyền 1:18).


Đã là con người, hiếm ai không sợ chết. Tuy nhiên, chết không còn là điều đáng sợ với những Cơ Đốc nhân là người đã “đồng chết” và “đồng sống lại với Chúa

Giê-xu” khi tin nhận Ngài. Khi đó, chúng ta có thể mạnh mẽ tuyên bố rằng: “Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? …Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (I Cô-rinh-tô 15:55, 57).


Bạn có đang sống mỗi ngày với quyền năng đắc thắng sự chết của Chúa Giê-xu hay chưa?


Tạ ơn Chúa Giê-xu đã đến thế gian và chịu chết để cứu chuộc con khỏi tội lỗi và sự chết. Xin Chúa giúp con sống xứng đáng với địa vị là con của Đức Chúa Trời, có thể quản trị thế giới Ngài tạo dựng và dâng vinh quang cho Chúa.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page