top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-16 Nếu Chúa muốn


 

Câu gốc: “Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được” (câu 2b).


Câu hỏi suy ngẫm: Người bệnh phong đã cầu xin Chúa Giê-xu điều gì? Chúa đã làm gì trước lời cầu xin của ông? Sự cầu xin của ông cho thấy đức tin của ông nơi Chúa thế nào? Bạn áp dụng bài học này trong sự cầu nguyện như thế nào?


Đây là phép lạ đầu tiên Chúa Giê-xu thực hiện sau bài giảng trên núi trong chuỗi mười phép lạ ở chương 8 và 9. Theo luật Môi-se, người bệnh phong không được phép xuất hiện trong đám đông và càng không được đến gần người nào (Lê-vi Ký 13:45-46). Sứ đồ Ma-thi-ơ không cho biết ai đã nói cho người phong biết về Chúa Giê-xu, hay ai đã dạy ông đến cầu xin Chúa chữa lành. Tất cả những gì chúng ta biết về người này là ông đã phá luật Môi-se để được đến gần Chúa Giê-xu và cầu xin Ngài chữa lành. Điểm nổi bật nhất nơi người phong là lời cầu khẩn ông trình dâng lên Chúa: “Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được.”


Hành động phá luật Môi-se để được gặp Chúa Giê-xu chứng tỏ ông rất khát khao được sạch bệnh. Nhưng khi đối diện với Đấng có quyền làm cho ông được lành bệnh, ông đã không đặt lòng mong ước của mình lên trên ý muốn của Ngài. Chữ “nếu” thật đơn sơ nhưng lại thể hiện sự phó thác và tin cậy trọn vẹn của ông nơi ý muốn tốt lành của Chúa Giê-xu. Đứng trước lời cầu xin đầy lòng tin và khiêm nhường ấy, Chúa Giê-xu không những bằng lòng chữa lành cho ông nhưng Ngài còn làm một hành động không cần thiết và cấm kỵ, đó là đưa tay chạm vào người phong (Lê-vi Ký 5:3). Ngài chạm vào nỗi đau của ông bằng cái chạm thể hiện tình yêu quảng đại của Ngài, cái chạm nói lên Ngài không ghê tởm ông, nhưng Ngài muốn ông được lành, được trở về hòa nhập với mọi sinh hoạt trong đền thờ, gia đình, và xã hội. Khi người bệnh phong trình dâng ước muốn của mình nơi sự tốt lành của Chúa Giê-xu như một đứa trẻ thì Ngài ban cho ông điều tốt nhất.


Một trong những thách thức khi đặt ý muốn của Chúa lên trên ý mình trong lời cầu xin là chấp nhận Chúa có thể trả lời không. Tuy nhiên, gọi là thách thức nhưng đó lại là điều khôn ngoan nhất, bởi dẫu Chúa có trả lời không thì chắc chắn đó là điều tốt nhất Chúa dành cho mình. Con người chúng ta vốn giới hạn, chỉ thấy được những điều trước mắt nhưng Chúa là Đấng vô hạn vô biên, Ngài biết rõ điều gì tốt nhất cho chúng ta và điều gì không. Nhưng trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra được sự tốt lành của Chúa trên đời sống mình. Chúng ta thường không vui với Chúa khi những điều cầu xin không xảy ra theo ý mình muốn. Qua bài học hôm nay, cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn sống trong sự phó thác và vững tin nơi sự tốt lành của Ngài dành cho chúng ta.


Bạn có buồn giận Chúa vì Ngài không đáp lời cầu nguyện theo điều bạn mong muốn không?


Lạy Chúa, là Đấng tốt lành con thờ phượng. Xin cho con luôn để ý muốn Chúa lên trên ý riêng của con, tin cậy và phó thác nơi ý muốn tốt lành của Ngài trên đời sống con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

44 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page