top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-17 Chỉ thờ một mình Chúa


 

Câu gốc: “Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà…” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5a).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời nghiêm cấm dân Chúa không được phép làm điều gì? Cách xét xử và hình phạt dành cho người phạm tội thờ hình tượng là gì? Tại sao Chúa nghiêm khắc như vậy? Ngày nay con dân Chúa phạm tội thờ hình tượng như thế nào?


Thờ hình tượng là mối đe dọa lớn với đời sống thuộc linh của người Ít-ra-ên khi vào sinh sống nơi miền Đất Hứa. Trước đây, Chúa đã truyền cho dân Chúa phải hủy diệt hết người Ca-na-an gian ác và hủy phá tất cả thần tượng: “Nhưng đối cùng các dân đó, các ngươi phải làm như vầy: phá những bàn thờ, đập bể những pho tượng, đánh hạ các thần A-sê-ra và đốt những hình chạm của chúng nó” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:5). Và trong phân đoạn này, ông Môi-se một lần nữa nhắc nhở dân Chúa không được phép dựng các trụ thần A-sê-ra bên cạnh bàn thờ của Đức Chúa Trời, bởi Ngài gớm ghét thứ hình tượng mang đầy tính nhục dục suy đồi của nó. Ngoài ra, còn có một yếu tố quan trọng khác, ấy là vì sẽ còn những Dân Ngoại bang sinh sống giữa vòng dân Chúa tìm cách đặt trung tâm thờ lạy thần tượng của họ gần với bàn thờ Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng lẫn lộn như vậy sẽ lôi kéo người Ít-ra-ên thờ lạy Đức Chúa Trời và cả thần A-sê-ra. Ngày qua ngày, họ dễ dàng bỏ Chúa mà đi theo phục vụ thần A-sê-ra và nhiều thần khác nữa.


Đức Chúa Trời cũng truyền dạy nếu trong vòng dân Chúa có người đi theo phục vụ các thần khác hoặc thờ lạy các tinh tú trên trời là tạo vật của Chúa, thì dân Chúa cần phải thận trọng điều tra, thu thập chứng cứ chính xác rồi mới buộc tội người đó và thi hành án phạt. Tội thờ hình tượng là một trong những trọng tội bị khép vào khung án tử hình, nhằm để tiêu trừ tội ác tận gốc, đồng thời cũng để nhắc nhở những người còn sống đừng bao giờ đi theo vết xe đổ của những người phạm tội đó, vì thông thường những điều sai trật dễ lây lan trong cộng đồng hơn là những điều tốt.


Ngày nay, con dân Chúa cũng bị cám dỗ thờ hình tượng nhưng với hình thức tinh vi hơn. Nhiều người đã sử dụng cuốn Kinh Thánh và thập tự giá như một bùa hộ mệnh hoặc dùng để chữa bệnh, trừ tà. Thay vì Kinh Thánh là Lời ban cho của Đức Chúa Trời để học biết ý Chúa, hoặc thập tự giá là biểu tượng của tình yêu thì họ đã sử dụng như một hình tượng! Nhiều người đã coi người yêu, bạn bè quan trọng hơn Chúa. Hoặc chạy theo tiền bạc, danh vọng, địa vị, bề ngoài hơn là theo Chúa. Lối sống như vậy chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi họ đặt để quá nhiều thứ lên trên Chúa, và xem Chúa như một phần có thể thêm hoặc bớt trên cuộc đời mình. Hãy cẩn thận vì Lời Chúa cảnh báo chăm về xác thịt sinh ra sự chết (Rô-ma 8:5-6).


Bạn có đang đặt để điều gì cao hơn vị trí của Chúa trong lòng mình không?


Lạy Chúa, xin bảo vệ con giữa những muôn vàn cám dỗ của đời sống. Xin giúp con luôn tôn Chúa cao hơn hết mọi điều trong đời sống con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page