top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-18 Lời gian trá


 

Câu gốc: “Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! Hỡi anh em, không nên như vậy” (Gia-cơ 3:9-10).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn mô tả đặc tính của lời gian trá ra sao? Hậu quả của lời gian trá là gì? Lời nói của bạn phải thế nào để đem lại phước hạnh cho bạn, gia đình, và Hội Thánh?


Vua Sa-lô-môn mô tả những đặc tính của lời gian trá. Thứ nhất, vua so sánh lời nói từ miệng loài người như nước sâu thăm thẳm. Vực sâu thẳm là nơi nguy hiểm, không thấy được đáy vực, thì lời của người ác cũng vậy, không thể dò, tiếp cận, và gây nguy hại. Ngược lại, nguồn sự khôn ngoan được ví như suối nước tuôn tràn không hề cạn, đem lại sự sống và sự sống dư dật. Thứ hai, lời nói gian trá là lời sai trật, thiếu công chính hoặc thiên vị người ác. Vì lời chứng dối của họ dẫn đến tai họa cho người công bình. Họ đã xúi giục, đồng mưu với nhau để lừa đảo người vô tội. Thứ ba, lời gian trá gây chia rẽ, tranh cãi. Thay vì lời nói đem đến hiệp một, yêu thương, người ác nói lời xúi giục gây tranh cãi, thậm chí đánh nhau, cuối cùng họ phải gánh lấy hậu quả mình gây ra. Lời gian trá với mưu toan hại người, tạo sự bất đồng để mọi người hại nhau (câu 5-6), nhưng cũng chính những lời gian trá ấy làm hại chính nó, làm bại hoại phẩm giá con người, để rồi linh hồn của người ác cũng phải bị mắc bẫy, chết mất đời đời (câu 7).


Trong câu kết, vua so sánh “lời kẻ thèo lẻo như vật thực ngon, và nó thấu đến ruột gan” (câu 8). Mục sư Duane A. Mckane giải thích ý nghĩa của từ “ruột gan” trong nguyên nghĩa cũng chỉ về “bụng,” được xem là nơi chứa các lời nói và lưu giữ ký ức. Liệu chúng ta có muốn những chuyện phiếm, mách lẻo này nằm sâu trong tâm can của chúng ta không? Đừng để lòng chúng ta chứa những lời gian trá. Hãy coi chừng, những lời nói gian trá nhằm hại người sẽ trở nên tai họa cho chính người nói.


Nhiều người ngày nay thường hay nói lời gian trá qua cách nói lấp lững nhằm gây hiểu lầm hoặc che giấu tội lỗi. Có người dùng lời nói thâm hiểm như lưỡi câu móc vào tim gan để hại người, dẫn đến chia rẽ trong gia đình, Hội Thánh, và xã hội. Cơ Đốc nhân cần phải tránh xa những lời gian trá ấy. Chúng ta không thể cùng một miệng mà ra lời ca ngợi và lời rủa sả. Lời chúng ta nói phải đem đến cho người nghe nguồn nước sống của Chúa Giê-xu như Ngài đã phán: “Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời” (Giăng 4:14b). Cầu xin Chúa cho lời chúng ta truyền ra sự công chính, yêu thương và mang lại sự sống của Chúa cho mọi người.


Lời nói của bạn có đem đến sự sống của Chúa cho người khác không?


Tạ ơn Chúa đã ban cho con sự sống. Xin Chúa tha thứ con vì lời nói con làm tổn thương cho người, phạm tội với Chúa. Xin giúp con luôn nói ra những lời chân thật, yêu thương.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page