top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-19 Hứa nguyện và hoàn nguyện


 

Câu gốc: “Khi ngươi hứa nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì hoãn làm cho xong; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy; bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội” (câu 21).


Câu hỏi suy ngẫm: Con dân Chúa có trách nhiệm ra sao khi đã hứa nguyện với Chúa? Đức Chúa Trời dạy thế nào về sự hoàn nguyện? Bạn được nhắc nhở điều gì về sự hứa nguyện và hoàn nguyện?


Mỗi người Ít-ra-ên đều có thể hứa nguyện với Chúa, thường là một lời hứa trang trọng như một của lễ dâng lên Đức Chúa Trời để biết ơn Ngài về một sự giải cứu thiên thượng hoặc về một phước lành Chúa ban cho (Lê-vi Ký 7:16). Ngoài ra, sự hứa nguyện còn là hứa làm điều gì đó cho Chúa hoặc cũng có thể liên quan đến việc kiêng cử điều gì đó để làm đẹp lòng Chúa.


Những lời hứa nguyện và hoàn nguyện hoàn toàn mang tính tự nguyện, bày tỏ lòng tôn kính Chúa và thường được công khai trước mọi người như trước giả Thi Thiên 116:14 đã nói: “Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện, tại trước mặt cả dân sự Ngài.” Nếu người hứa nguyện không hoàn tất điều mình đã hứa với Đức Chúa Trời, người ấy mang lấy tội cho mình (câu 21). Trong câu 17-18, dẫu người hứa nguyện có trách nhiệm phải hoàn nguyện, nhưng không vì thế mà dùng tiền bất chính để hoàn nguyện với Chúa. Đức Chúa Trời cấm tuyệt đối những người nam, người nữ Ít-ra-ên hành dâm nơi điện thờ theo như thói tục của Dân Ngoại và dùng tiền công của sự hành dâm ấy mà hoàn nguyện cho Đức Chúa Trời. Đó là một sự ghê tởm trước mặt Chúa. Hứa nguyện mà không hoàn nguyện hay hứa nguyện mà hoàn nguyện bằng tiền bất chính chỉ làm ô nhục Danh Đấng Thành Tín luôn giữ lời giao ước của Ngài mà thôi.


Nhiều người khi gặp những khó khăn trong cuộc sống hoặc khi cầu xin với Chúa điều gì cũng thường hứa nguyện với Ngài. Có người trung tín hoàn nguyện, biết ơn Chúa vì Ngài đã đáp lời cầu nguyện cách nhiệm mầu. Nhưng cũng không ít người sau khi đã được Chúa cho vượt qua giai đoạn khó khăn, có được điều mình cầu xin rồi thì lại quên lời hứa hoặc trì trệ trong sự hoàn nguyện. Đây được xem là tội lấy Danh Chúa làm chơi, vì chính người hứa nguyện nhân Danh Chúa để cầu khẩn điều họ mong muốn. Mỗi chúng ta đã hứa trong Thánh Lễ Tiệc Thánh sẽ rao truyền sự chết của Chúa cho tới khi Ngài đến; hứa yêu thương chăm sóc nhau trọn đời trong ngày hôn lễ; hứa nuôi dạy con theo Lời Chúa trong lễ dâng con v.v… Chúng ta còn nhớ hay đã quên? Và đã hoàn nguyện thế nào? Sự hứa nguyện xuất phát từ lòng tự nguyện, và sự hoàn nguyện chẳng qua là một cách xác nhận rằng mình đã nhận được, đã kinh nghiệm sự nhậm lời diệu kỳ từ Chúa, và cũng là cách để làm chứng về Chúa cho những người chung quanh. Vậy nên, khi đã hứa nguyện điều gì với Chúa hãy cẩn thận hoàn nguyện.


Có lời hứa nguyện nào bạn chưa hoàn nguyện với Chúa không?


Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời thành tín đến đời đời, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con hứa nguyện nhưng quên hoàn nguyện với Chúa. Xin dạy con luôn thành tín làm trọn những điều con đã hứa nguyện với Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page