top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-20 Đừng vấp phạm vì nghi ngờ


 

Câu gốc: “Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ Ta!” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít đang ở đâu? Vì sao ông sai các môn đệ đến gặp Chúa Giê-xu? Các môn đệ của ông Giăng Báp-tít hỏi Chúa Giê-xu điều gì? Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? Bạn học được điều gì trong câu chuyện này?


Khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ tại Ga-li-lê, thì ông Giăng Báp-tít đã bị Vua Hê-rốt An-ti-ba bắt vì ông đã lên án cuộc hôn nhân giữa vua và em dâu của vua là bà Hê-rô-đia. Khi bị giam trong tù, ông Giăng Báp-tít đã được nghe về những việc Chúa Giê-xu đã làm, về những phép lạ và sự giảng dạy của Ngài. Ông liền sai các môn đệ mình đến hỏi Chúa Giê-xu rằng: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng?” Hơn ai hết, chúng ta biết ông Giăng Báp-tít biết rõ về thân thế của Chúa Giê-xu vì chính ông đã giới thiệu Ngài cho các môn đệ của mình trong Phúc Âm Giăng 1:29 như sau: “Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” Và ông cũng đã chứng kiến sự hiện diện của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong khi ông làm báp-tem cho Chúa Giê-xu tại sông Giô-đanh (Mác 1:10-11). Ông Giăng Báp-tít đã phần nào thắc mắc, hoài nghi về chức vụ của Chúa Giê-xu vì ông đã chờ đợi mỏi mòn nhiều tháng rồi nhưng những công tác Chúa Giê-xu đã làm vẫn chưa thấy được kết quả như điều ông đã rao báo về Ngài. Giờ đây trong hoàn cảnh tù đày, sự thất vọng của ông cũng là lẽ tự nhiên, ông cần được an ủi, được tái xác nhận cho niềm tin của mình.


Chúa Giê-xu không trả lời trực tiếp cho ông Giăng Báp-tít nhưng Ngài trích dẫn Ê-sai 35:4-6; và 61:1 để bày tỏ rằng Ngài chính là Đấng Mết-si-a mà Cựu Ước nói đến. Chúa Giê-xu nhắc nhở ông Giăng Báp-tít và cũng nhắc nhở chung cho tất cả chúng ta, “Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ Ta!” Sự thiếu kiên nhẫn về chương trình của Chúa sẽ dẫn đến nghi ngờ và dễ dẫn đến những vấp phạm.

Ngày nay khi chờ đợi câu trả lời của Chúa quá lâu, khi sự bất công nào đó trong xã hội mà vẫn không thấy Chúa can thiệp, chúng ta cũng dễ thiếu kiên nhẫn và nghi ngờ về tình yêu, sự công bình, và chương trình của Ngài. Chúng ta cũng có thể đang nghi ngờ những lời hứa về sự tái lâm của Chúa Giê-xu vì đã chờ đợi trong mỏi mòn, và thái độ nghi ngờ dễ làm chúng ta không còn chú tâm sửa soạn cuộc đời mình chờ đợi ngày Chúa trở lại. Khi chúng ta nghi ngờ thì những suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta không chỉ làm vấp phạm cho chính chúng ta nhưng cũng có thể làm cớ vấp phạm cho nhiều người khác, gây ra những hậu quả khôn lường.


Bạn có đang thắc mắc, hoài nghi về tình yêu và chương trình của Chúa trên đời sống mình không?


Lạy Chúa, xin kéo con ra khỏi khủng hoảng có thể làm con vấp phạm vì cớ nghi ngờ chương trình, ý muốn, và tình yêu của Ngài trên cuộc đời của con. Xin cho con cứ vững tin vào lời hứa của Ngài để con vui sống dù hoàn cảnh có ra sao.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page