top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-21 Mệt mỏi vì nín lặng


 Câu gốc: “Vì Lời của Đức Giê-hô-va làm cho tôi cả ngày bị sỉ nhục chê cười. Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa” (câu 8b-9).


Câu hỏi suy ngẫm: Những điều nào Tiên tri Giê-rê-mi phải đối diện khi rao ra sứ điệp của Đức Giê-hô-va? Điều gì đã khiến ông mệt mỏi? Quyết định của Tiên tri Giê-rê-mi khi đối diện với sự chống đối là gì? Bạn làm gì khi ở trong hoàn cảnh giống Tiên tri Giê-rê-mi?


Ngoài việc thân thể bị tra tấn như đánh đòn, cùm tay, Tiên tri Giê-rê-mi còn phải đối diện với sự giày vò trong tâm hồn khi bị cười chê, nhạo báng từ chính dân tộc của ông, bạn thiết nghĩa, và bà con thân tộc. Ông cho biết rõ hơn chính sứ điệp ông đang vâng lệnh Đức Giê-hô-va để rao truyền đã khiến ông trở nên trò cười cho mọi người, và ông phải đón nhận mọi lời sỉ nhục. Không những thế, ông không tìm được một chút an ủi nào từ những “bạn hữu thiết nghĩa” của ông (câu 10), mà ngược lại, họ đang chờ đợi để chứng kiến cảnh ông vấp ngã. Dù vậy, ông vẫn thể hiện lòng quyết tâm vâng theo mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va, tiếp tục rao báo sứ điệp mà Ngài truyền bảo. Tiên tri Giê-rê-mi nói ông sẽ vô cùng mệt mỏi khi nghĩ đến việc ông phải nín lặng vì khiếp sợ, không thể nói ra sứ điệp nhận được từ Đức Giê-hô-va, khi ấy ông có cảm giác như bị ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, âm ỉ trong xương đến nỗi ông không thể chịu được.


Nếu Tiên tri Giê-rê-mi thoái thác trách nhiệm, chọn con đường nín lặng để tìm sự bình an cho bản thân thì có lẽ cũng dễ cảm thông vì những áp lực ông đối diện thật sự quá sức chịu đựng. Nhưng dù phải đứng một mình để vâng theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va thì ông vẫn sẵn sàng chấp nhận, vì ông đã hoàn toàn thuận phục uy quyền của Chúa trên đời sống của mình, vâng theo mọi lời khuyên dạy từ Đức Giê-hô-va (câu 7).


Đối diện với nghịch cảnh, chống đối khi thực hiện công tác Đức Chúa Trời giao phó là điều không ai có thể tránh khỏi trong kinh nghiệm phục vụ Chúa của mình. Tiên tri Giê-rê-mi không kêu than mệt mỏi vì công tác hay trách nhiệm nặng nề nhưng ông “mệt mỏi vì nín lặng,” vì không được nói ra chân lý từ Đức Giê-hô-va. Trước khi thăng thiên, Chúa Giê-xu đã truyền đại mệnh lệnh môn đệ hóa muôn dân cho mỗi chúng ta (Ma-thi-ơ 28:18-20), nhưng nhiều khi chúng ta lại “mệt mỏi mà nín lặng” dù hoàn cảnh không đến nỗi như Tiên tri Giê-rê-mi! Xin Chúa cho chúng ta không than vãn, không nín lặng nhưng cứ mạnh mẽ rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến như lời hứa của chúng ta trong Thánh Lễ Tiệc Thánh (I Cô-rinh-tô 11:26).


Trong công tác rao truyền Danh Chúa, bạn đang “mệt mỏi mà nín lặng” hay “mệt mỏi vì nín lặng”?


Lạy Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời, là Đấng Mạnh Sức có quyền tuyệt đối trên cuộc đời con, xin giúp con thuận phục Ngài trong mọi sự để con luôn trung tín vâng theo mệnh lệnh Ngài sai phái, rao truyền Danh Chúa cho tới lúc Ngài đến.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


46 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page