top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-22 Chung một Thánh Linh


 Câu gốc: “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa” (câu 13).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh nào để minh họa mối liên hệ giữa các tín hữu với Đấng Christ? Sự khác biệt giữa các Cơ Đốc nhân được nêu ra là gì, và đâu là điểm chung của con dân Chúa? Đâu là nguyên nhân khiến các Cơ Đốc nhân dễ dàng phân rẽ nhau?


Sự khác biệt về những sự ban cho từ Đức Thánh Linh cho mỗi cá nhân được nêu từ câu 4-11 là một trong những nguyên nhân khiến các tín hữu Cô-rinh-tô nảy sinh chia rẽ. Sứ đồ Phao-lô đã giải thích, tuy từng cá nhân nhận được sự ban cho phong phú, đa dạng nhưng đều đến từ một Đức Thánh Linh, với một mục đích chung là đem lợi ích cho mọi người (câu 6, 11). Ông dùng hình ảnh thân thể có nhiều chi thể để minh họa mối liên hệ giữa các tín hữu với Đấng Christ; dù chi thể khác nhau nhưng cũng chỉ là một thân mà Đấng Christ là Đầu. Tiếp theo, ông cho thấy dù khác nhau về chủng tộc: Do Thái, Hy Lạp; về địa vị xã hội: nô lệ, tự do (câu 13) nhưng vẫn không phải là lý do để họ phân rẽ nhau, bởi vì giữa vòng họ có một điểm chung quan trọng, đó là “đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh” để trở thành chi thể trong thân Chúa, và “chịu uống chung một Thánh Linh” là Nguồn Nước Sống để nhận được năng lực phục vụ Đấng Christ. Như vậy, chính Đức Thánh Linh đang hành động trong mỗi cá nhân để hoàn thành mục đích khiến những chi thể được “hiệp làm một thân” trong Đấng Christ.


Chính vì tín hữu Cô-rinh-tô thấy quá nhiều điểm khác biệt giữa họ như: những ân tứ nhận lãnh, chủng tộc, địa vị xã hội…, nên họ đã tìm cho mình những đối tượng có vẻ giống với họ và xứng đáng để gia nhập nhóm, đồng thời phân rẽ với những nhóm khác không giống mình. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh về điểm chung quan trọng nhất giữa họ là “chung một Thánh Linh” để nhắc nhở rằng những sự khác biệt nói trên chỉ tạo nên sự phong phú và đa dạng trong gia đình của Đức Chúa Trời mà thôi. Mỗi người hãy nhìn về điểm chung quan trọng đó để cùng nắm tay nhau phục vụ Chúa.


Chúng ta cũng dễ dàng tìm thấy điểm khác biệt giữa chúng ta và những anh chị em trong Hội Thánh như tính tình, sở thích, xuất thân…, và nhiều khi chúng ta nhận thấy mình khó đứng chung với anh chị em để phục vụ Chúa. Nhưng khi chúng ta hướng về điểm chung quan trọng là chỉ có một Đức Thánh Linh đang hành động trong mỗi tấm lòng tất cả chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng không khó để có thể “hiệp thành một thân.”


Bạn có dễ dàng nhìn thấy trong Hội Thánh tuy có nhiều khác biệt nhưng tất cả đều chung một Thánh Linh không?


Tạ ơn Chúa đã cứu con và đem con vào gia đình của Ngài, xin giúp con nhận thấy điểm khác biệt giữa con và anh chị em cùng đức tin chỉ tạo nên sự phong phú và đa dạng trong Nhà Ngài, hoàn toàn không phải cớ để con sống tách biệt.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


37 views

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page