top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-22 Không phải tôi, nhưng là ơn Đức Chúa Trời


 

Câu gốc: “Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi” (Cô-lô-se 1:29).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô nói ông làm việc nhiều hơn các người khác? Cuộc đời phục vụ Chúa của ông đã cho thấy ơn Chúa ở trên ông như thế nào? Sự phục vụ của bạn trong Hội Thánh sẽ có ý nghĩa nhất khi nào?


Sứ đồ Phao-lô nói với các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô, “tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác.” Không khó để chúng ta thấy những cụm từ diễn tả sự nỗ lực làm việc của ông trong các thư tín: “gắng sức” (Công Vụ 24:16; I Cô-rinh-tô 10:33), “làm việc khó nhọc” (I Cô-rinh-tô 4:12), “làm việc cả ngày lẫn đêm” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9)… Ông không nói để khoe khoang nhưng ông đang muốn nhắc các tín hữu đang kiêu ngạo thuộc linh về những ân tứ Chúa ban rằng, chính ông đã làm nhiều việc hơn họ nhưng chẳng có gì để khoe mình vì ông làm không bởi chính năng lực của ông mà là ơn của Đức Chúa Trời ở cùng ông (câu 10).


Sứ đồ Phao-lô khẳng định mạnh mẽ rằng ơn Đức Chúa Trời ban cho đời sống của ông hoàn toàn không vô ích. Từ khi nhận được ơn lớn lao ấy, ông ý thức được sự sống ông đang có sẽ không dùng cho mục đích riêng tư, nhưng sống vì mục đích Đức Chúa Trời đặt để trên đời sống ông (Ga-la-ti 2:20). Sứ đồ Phao-lô khẳng định tất cả những gì ông đã làm cho Chúa là nhờ ơn Chúa ban, và ông cũng nói như vậy với các tín hữu tại Phi-líp: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Chính vì ông ý thức được sự cao quý của ơn Đức Chúa Trời dành cho ông, nên ông tận trung phục vụ Ngài, cho dù phải đổi cả tính mạng. Ông tận dụng thời gian, tranh thủ cả ngày lẫn đêm vì muốn được nhiều người biết đến Danh của Chúa Giê-xu Christ (I Cô-rinh-tô 9:19, 23). Nhưng điều nổi bật hơn hết, chính là việc ông nhận biết ơn Đức Chúa Trời đã ban cho ông, hay nói cách khác chính Đức Chúa Trời đã hành động qua ông, bản thân ông chỉ là phương tiện, là công cụ hèn mọn được Đức Chúa Trời vui lòng sử dụng mà thôi.


Phục vụ Đức Chúa Trời qua công tác chứng nhân và những công tác phục vụ khác là điều đáng trân trọng. Sự phục vụ sẽ ý nghĩa nhất khi những hành động ấy được xuất phát từ tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta vẫn thường nghe những câu nói trong Hội Thánh Chúa rằng, “Không có tôi thì việc ấy đừng hòng ai làm được!” “Trong nhà thờ sao chỉ thấy có mình tôi làm việc” v.v… Cần cẩn thận, nếu không chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cám dỗ kiêu ngạo thuộc linh khi thấy mình làm được nhiều điều cho Chúa. Hãy luôn nhớ rằng, “nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.”


Bạn có thấy ơn Đức Chúa Trời ở cùng khi phục vụ Chúa không?


Tạ ơn Chúa vì ơn cứu rỗi Ngài dành cho con, xin giúp con phục vụ Ngài với lòng biết ơn và luôn ý thức rằng dù cho con có làm được nhiều việc tốt lành đến đâu thì đều không phải chính con, nhưng là ơn Chúa đã ở cùng con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

40 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page