top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-23 Nếu Đấng Christ chẳng sống lại


 

Câu gốc: “Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết” (câu 19).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói gì về sự liên hệ giữa sự sống lại của Đấng Christ và niềm tin về sự sống lại của thân thể trong tương lai? Ông lý luận nếu Đấng Christ chẳng sống lại thì có những hệ lụy nghiêm trọng nào? Bạn cần làm gì để thể hiện niềm tin Đấng Christ sống lại?


Trong vòng các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô có nhiều người không tin sự sống lại của thân thể nên Sứ đồ Phao-lô đã lần lượt đưa ra những lý lẽ để khẳng định chân lý Đấng Christ phục sinh và sự sống lại của thân thể trong ngày cuối cùng.


Trước hết, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh, “Nếu những kẻ chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa” (câu 13, 16). Ông lặp lại câu này hai lần để khẳng định về sự liên hệ mật thiết giữa niềm tin có sự sống lại của người chết và sự sống lại của Đấng Christ. Sự kiện Đức Chúa Trời khiến Đấng Christ phục sinh có tầm quan trọng vô cùng cho đức tin của Cơ Đốc nhân. Điều tiếp theo, ông lập luận ngược lại, nếu Đấng Christ chẳng sống lại thì sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy rất nghiêm trọng: Thứ nhất, sự rao giảng của Sứ đồ Phao-lô và nhiều người khác trở thành vô ích. Thứ hai, chính đức tin anh em cũng vô ích. Thứ ba, chúng tôi là những người làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Thứ tư, chính anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của mình. Thứ năm, những tín hữu đã chết cũng phải hư mất đời đời. Thứ sáu, anh em mất nguồn hy vọng, trở nên khốn khổ và đáng thương hơn hết vì cuộc sống chỉ hướng về đời tạm này thôi.


Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra những lập luận hết sức chặt chẽ để khẳng định với các tín hữu tại Cô-rinh-tô về niềm tin Đấng Christ từ cõi chết sống lại là hoàn toàn chắc chắn. Niềm tin của Cơ Đốc nhân trên toàn thế giới hoàn toàn đặt nền tảng vào công giá cứu chuộc qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Từ đó, những người chết trong Đấng Christ cũng sẽ được sống lại với Ngài trong ngày cuối cùng. Thế gian chỉ chăm về đời này, tập trung tìm các sự ở dưới đất, vì thế cuộc sống không có niềm hy vọng về đời sau. Cơ Đốc nhân cần phải đầu tư để hướng đến những điều thuộc về quê hương ở trên trời (Cô-lô-se 3:2; Hê-bơ-rơ 11:16). Đang khi còn sống trên đất, chúng ta cần phải siêng năng làm việc nhưng luôn nhớ rằng nếu tập trung đầu tư thời gian, tiền bạc, sức lực cho những điều thuộc về trần gian thì những điều ấy sẽ qua đi, nhưng đầu tư cho Nước Trời sẽ còn lại đời đời. Không có việc gì làm cho Chúa sẽ bị mất đi trong ngày chúng ta được sống lại với Đấng Christ.


Bạn đã sống thể hiện niềm tin vào Đấng Christ Phục Sinh và hướng đến các sự ở trên trời như thế nào?


Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Đấng Christ phục sinh để đem đến sự sống lại cho thân xác những ai tin Ngài trong ngày chung cuộc, xin giúp con mỗi ngày hướng tâm trí vào các điều có giá trị vĩnh cữu trên thiên đàng phước hạnh.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page