top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-24 Được dựng nên mới trong Đấng Christ


 

Câu gốc: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (câu 17).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô có những thay đổi diệu kỳ nào khi nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chết và sống lại cho mình? Điều gì chứng tỏ Sứ đồ Phao-lô đã được dựng nên mới trong Đấng Christ hoàn toàn? Bí quyết để bạn được dựng nên mới trong Đấng Christ là gì?


Từ khi nhận biết Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chết và sống lại cho mình, Sứ đồ Phao-lô xác định từ đây ông không còn đánh giá người khác theo quan điểm xác thịt, tức quan điểm của thế gian như các tín hữu tại Cô-rinh-tô đang đánh giá nhau khiến xảy ra nhiều xung đột, chia rẽ. Trước khi trở nên một Phao-lô “theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Cô-rinh-tô 1:1), ông cũng đã “…từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ” (câu 16) vì thế ông đã bức hại Hội Thánh rất nhiều. Nhưng từ khi Đức Chúa Trời dùng ân sủng gọi ông, vui lòng bày tỏ Đấng Christ cho chính Sứ đồ Phao-lô thì đời sống ông bắt đầu có sự thay đổi diệu kỳ. Tên ông được đổi từ Sau-lơ thành Phao-lô. Ông quyết định sẽ không nhận biết Chúa Giê-xu theo xác thịt nữa. Sứ đồ Phao-lô trở thành “…người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” khi ông “ở trong Đấng Christ” (câu 17).


Đời sống của Sứ đồ Phao-lô là bằng chứng rõ ràng, sống động nhất về một đời sống kết quả và đổi mới trong Đấng Christ. Bởi thế, Sau-lơ mà mọi người được biết trước kia là người cản trở công việc Chúa và bức hại Hội Thánh Đức Chúa Trời thì nay không những ông mang tên mới là Phao-lô mà hành động và lời nói của ông cũng đổi mới, ông tận tâm tận lực rao truyền Đấng Christ cho những người chưa được cứu. Thật như Lời Chúa đã phán, những sự cũ đã qua đi, giờ đây ông là người được dựng nên mới hoàn toàn.


Nhìn lại đời sống của mỗi chúng ta, là những người đã được Đức Chúa Trời ban cho ân sủng, sự khôn sáng để nhận biết Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã sống lại và đang sống trong chúng ta, nhưng nhiều khi chúng ta vẫn không thấy “mọi sự đều trở nên mới.” Vì sao? Vì chúng ta chưa “ở trong Đấng Christ.” Vì thế chúng ta vẫn còn sống theo lòng ích kỷ và tham vọng cá nhân của con người xác thịt. Lời Đức Chúa Trời đến với chúng ta chỉ dừng lại trong trí não, mà không đụng đến tấm lòng nên chúng ta vẫn còn nói, suy nghĩ, hành động theo sự thúc giục của con người cũ tội lỗi. Hãy cứ ở trong Đấng Christ như nhánh nho gắn chặt vào gốc nho thì nguồn sống của Đức Chúa Trời sẽ tuôn tràn, đổi mới đời sống chúng ta để luôn sống ích lợi cho Ngài.


Bạn có luôn ở trong Đấng Christ để mọi sự đều trở nên mới không?


Lạy Chúa Giê-xu Christ! Con tạ ơn Chúa vô cùng khi nghĩ đến tình yêu Ngài dành cho con, nguyện xin tình yêu ấy luôn thôi thúc con sống đời sống đẹp lòng Ngài để con kinh nghiệm một cuộc đời hoàn toàn đổi mới khi được ở trong Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

45 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page