top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-24 Chúa sẽ trả ác


 

Câu gốc: “Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:15).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao không nên báo trả ác cho người ác? Chúa Giê-xu dạy và nêu gương sống thế nào đối với người ác? Bạn bày tỏ nếp sống Cơ Đốc ra sao đối với người hại mình?


Đức Chúa Trời không cho phép con dân Ngài báo trả ác nhưng hãy để cho Chúa. Người nói“Ta sẽ trả ác” cho thấy người ấy muốn chính mình sẽ đáp trả điều ác để bù đắp tổn thương về tinh thần và cả thiệt hại về vật chất. Lời Chúa dạy con dân Chúa không nên làm điều này dù trên phương diện xã hội hay đức tin. Đức Chúa Trời đã thiết lập chính quyền để duy trì trật tự xã hội, việc trả ác đã có chính quyền, người dân phải vâng phục bậc cầm quyền, tuân theo luật lệ để duy trì ổn định xã hội (xem Rô-ma 12:17—13:7). Trên phương diện đức tin, con dân Chúa vững tin vào lời Chúa hứa dù nhiều khi phải chờ đợi một thời gian để thấy sự can thiệp hay cứu giúp của Ngài (Thi Thiên 37:34, 39-40). Người tự báo thù là người thiếu kiên nhẫn và thiếu đức tin nơi Chúa. Cụm từ “Ngài sẽ cứu rỗi con” nhấn mạnh rằng Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu con dân Ngài bằng cách trừng phạt người phạm tội và bù đắp những thiệt hại do người ác gây ra. Câu Châm-ngôn trên nhắc nhở con dân Chúa kiên nhẫn chờ đợi Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, Đấng Công Bình, người ác chắc chắn không thể tránh khỏi hậu quả, Chúa sẽ trừng phạt người ác cho con dân Ngài.


Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu không muốn Cơ Đốc nhân lấy ác trả ác, nhưng “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác” (Ma-thi-ơ 5:44-45) Chúa Giê-xu đã nhịn nhục, kiên trì trong những sự thử thách, hoạn nạn, vâng phục ý Đức Chúa Cha. Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết Chúa Giê-xu đã để lại một gương cho con dân Chúa noi dấu chân Ngài: “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình” (I Phi-e-rơ 2:23). Chúa muốn mỗi chúng ta sống bình an, hạnh phúc và yêu thương. Ai trong chúng ta thật sự đủ khả năng báo được thù, hay ngược lại, bạn thân, gia đình phải chịu thêm thương đau? Ngay cả khi báo được thù thì cũng gây thêm thù, chuốc thêm oán hoặc phải trả giá bằng sự đau khổ vô tận. Xin Chúa cho mỗi chúng ta thêm năng lực để có sự an ủi của Chúa, sẵn lòng nhịn nhục, yêu thương, và nâng đỡ nhau trên con đường theo Chúa. Hãy nhớ Lời Chúa dạy: “Đừng nói: ‘Ta sẽ báo thù!’ Hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu con” (Châm-ngôn 22 BTTHĐ).


Bạn có nhìn xem Chúa là cội rễ của đức tin để sẵn sàng tìm cầu sự bảo vệ, công bình của Chúa chưa?


Kính lạy Chúa, xin thêm cho con đức tin, lòng kiên nhẫn chịu đựng trong sự thử thách, hoạn nạn. Xin cho con sống yêu thương, tha thứ mọi người như Chúa đã yêu con và chết vì tội con.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page