top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-25 Chuẩn bị đền thờ nguy nga cho Chúa


 Câu gốc: “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 6:20).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít truyền lệnh chuẩn bị những gì cho đền thờ của Chúa? Vì sao ông phải chuẩn bị như vậy? Ông muốn xây dựng một đền thờ ra sao? Bạn đang xây dựng đời sống của mình thành một đền thờ của Đức Chúa Trời như thế nào?


Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy tấm lòng sốt sắng chuẩn bị cho việc xây dựng đền thờ Chúa của Vua Đa-vít. Trước khi qua đời, ông đã sắm sẵn đầy đủ nhân lực cùng mọi thứ vật liệu để xây dựng đền thờ của Chúa, từ đá, sắt cho đến đồng và gỗ bá hương. Vì sao ông phải chuẩn bị như vậy? Vì ông lo cho Vua Sa-lô-môn, con trai ông, người được Chúa chọn để xây đền thờ cho Ngài, hãy “còn thơ ấu và non nớt” và cũng vì ông muốn đền thờ của Chúa sẽ phải “rất nguy nga, có danh tiếng rực rỡ trong các nước” (câu 5). Nói tóm lại, ông đã làm tất cả những gì có thể làm được để chuẩn bị cho việc xây dựng một đền thờ nguy nga, tráng lệ, và nổi tiếng khắp nơi trong thiên hạ. Vua Đa-vít đã viết trong Thi Thiên 68:29 rằng, “Bởi cớ đền thờ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem, các vua sẽ đem dâng lễ vật cho Chúa.” Khi chiêm ngưỡng sự nguy nga, đầy quyền uy của đền thờ Chúa tại Giê-ru-sa-lem và được biết về quyền năng của Đấng ngự nơi đền thờ ấy cùng những gì Ngài làm cho dân Ngài, thì ngay cả các vua Dân ngoại cũng sẽ đem lễ vật đến dâng cho Chúa.


Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 3:16 dạy rằng, “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” Hễ ai thật sự thuộc về Chúa thì thân thể người đó trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời và chính Đức Thánh Linh sẽ ngự trong thân thể người đó. Ngày nay, mỗi chúng ta đều có thể xây dựng một đền thờ nguy nga cho Chúa nhưng không phải bằng những vật liệu như vàng, bạc, gỗ, gạch đá, mà bằng chính thân thể mình, tức là bằng chính đời sống của mình. Và như vậy cũng có nghĩa là chúng ta phải lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 6:20).


Chúng ta phải lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời bằng cách nào? Đó là chúng ta phải loại trừ khỏi môi miệng, suy nghĩ, hành động của mình những điều không làm sáng Danh Chúa. Ngay cả trang phục, cách chúng ta học, làm việc, đi đứng, nói năng… cũng không được khiến cho người khác dè bỉu Danh Chúa. Để rồi từ đó những người chưa biết Chúa sẽ thấy được vẻ đẹp Cơ Đốc trong đời sống chúng ta, vốn có được bởi sự biến đổi của quyền năng Chúa, và họ sẽ tìm đến để tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của đời sống họ và thờ lạy Ngài.


Thân thể bạn có phải là một đền thờ “nguy nga, có danh tiếng rực rỡ” có thể khiến cho người khác tôn ngợi Chúa và thờ lạy Ngài không?


Lạy Chúa, xin tha thứ và cất khỏi con những lỗi lầm có thể khiến người khác không ca ngợi Chúa và đến với Ngài. Xin cho con có một đời sống xứng đáng là đền thờ của Chúa.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


40 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page