top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-27 Nguyên tắc không đánh mất hòa bình


 

Câu gốc: “Hỡi A-sa, cả Giu-đa, và Bên-gia-min, hãy nghe lời ta: Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào, thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy; nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp Ngài được; nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-sa gặp Tiên tri A-xa-ria trong hoàn cảnh nào? Tiên tri đã truyền đạt nguyên tắc gì với vua? Lịch sử dân Chúa đã chứng minh nguyên tắc Tiên tri A-ra-xia truyền đạt như thế nào? Bạn cần làm gì để được Chúa luôn ở cùng và ban bình an?


Sau khi đánh thắng quân Ê-thi-ô-bi trở về, Vua A-sa được Tiên tri A-xa-ria ra đón, không phải để ca ngợi chiến thắng nhưng được Đức Thánh Linh cảm động, ông A-xa-ria đã dạy cho vua một nguyên tắc rất quan trọng để không đánh mất hòa bình, đó là hễ khi nào họ còn theo Đức Giê-hô-va thì họ còn được Ngài ở cùng. Nếu tìm kiếm Ngài, họ sẽ gặp được, nhưng nếu lìa bỏ Ngài, họ sẽ bị Ngài lìa bỏ. Lịch sử dân Chúa đã chứng minh, đặc biệt thấy rõ trong thời Các Quan Xét, khi người Ít-ra-ên không thờ phượng Đức Chúa Trời mà thờ lạy thần tượng hư không, họ chẳng được dạy dỗ Lời Chúa và cũng chẳng làm theo luật pháp của Ngài. Do đó họ không được Ngài “ở với” và phải sống trong chiến tranh, loạn lạc, mất bình an vì Đức Chúa Trời đã để cho “đủ thứ khổ nạn” xảy ra. Tuy nhiên mỗi khi ở trong cơn khốn khó, họ trở lại tìm cầu Chúa và lại được gặp Ngài. Ông A-xa-ria đã kết thúc sứ điệp dạy dỗ này bằng lời khích lệ hãy mạnh mẽ, hãy tìm kiếm Chúa để những việc “các ngươi làm sẽ được phần thưởng.”


Trong câu 3, chúng ta thấy nguyên tắc tìm kiếm Chúa và gặp được Ngài luôn gắn liền với sự dạy dỗ, học hỏi và làm theo Lời Chúa. Khi dân Chúa lìa bỏ Ngài cũng là lúc họ không có sự dạy dỗ Lời Chúa, không làm theo Luật Pháp của Ngài. Kết quả là Chúa đã dùng chiến tranh, loạn lạc để khiến họ trở lại cùng Ngài. Giờ đây, Chúa không muốn cho Vua A-sa ngủ yên trên chiến thắng Chúa ban nhưng Ngài muốn vua và dân chúng tiếp tục bước đi trong sự vâng lời Ngài, làm theo Luật Pháp Chúa để không đánh mất hòa bình Chúa ban.


Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào đời sống mình thì chiến thắng của Đấng Christ đối với tội lỗi và sự chết cũng trở thành chiến thắng của chúng ta (I Cô-rinh-tô 15:54-57). Chúng ta được Chúa ban cho chiến thắng nhưng Ngài không muốn chúng ta ngủ yên trên chiến thắng và dừng lại ở đó. Ngài muốn chúng ta cứ tiếp tục bước đi trong sự tìm kiếm Chúa qua sự thờ phượng, cầu nguyện, học hỏi và làm theo Lời Ngài để luôn “gặp Ngài được.” Khi đó chúng ta sẽ được Chúa “ở với,” lắng nghe lời cầu nguyện, giải cứu, ban phước, và ban bình an trong cuộc sống.


Bạn có đang tìm kiếm Chúa và gặp được Ngài không?


Lạy Chúa, xin cáo trách con nếu trong đời sống con chưa thật sự tìm kiếm Chúa hoặc có sự không vâng lời nào khiến cho con chưa gặp được Ngài. Xin cho con biết ăn năn quay trở lại cùng Chúa, thật sự tìm kiếm Ngài và gặp được Ngài để được Chúa ở cùng trong mọi hoàn cảnh.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page